Nông dân Thanh Thủy học và làm theo Bác

Mô hình kinh tế trang trại của anh Lê Mạnh Cường ở khu 6, xã Đồng Trung cho thu nhập khoảng sáu tỉ đồng/năm.

Đồng chí Hà Thị Thanh Hương- Chủ tịch HND huyện cho biết: Những năm qua, HND huyện đã chỉ đạo các cấp hội trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở hội và hội viên. Cùng với đó, định hướng việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên nông dân thông qua chú trọng tổ chức học tập các chuyên đề bằng những hình thức phù hợp với điều kiện cơ sở; chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Năm qua, các cấp HND trong huyện đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” (SXKDG). Qua đó, tác động tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn, từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động cũng như nguồn lực trong nông dân, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình SXKDG, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kinh doanh, làm nòng cốt hình thành nên các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, chi tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như mô hình kinh tế trang trại của anh Lê Mạnh Cường, khu 6, xã Đồng Trung cho thu nhập sau khi trừ chi phí khoảng sáu tỉ đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả của anh Đặng Trung Kiên, xã Đồng Trung cho lợi nhuận khoảng một tỉ đồng/năm, mô hình chăn nuôi gà của anh Trần Quang Cảnh xã Tân Phương...

Phong trào SXKDG đã tạo cho nông dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm, thoát khỏi tư duy nhỏ hẹp. Từ chỗ lao động sản xuất chỉ đủ trang trải cuộc sống, nay người nông dân đã phấn đấu vươn tới một bước cao hơn, trở thành hộ SXKDG. Năm 2023, toàn huyện có 5.361 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp. Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia công tác giảm nghèo, trợ giúp lẫn nhau thông qua phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho vay vốn, cung cấp cây, con giống, tham quan, học tập mô hình tạo việc làm tại chỗ. Trong năm, Hội Nông dân các cấp đã giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn với số tiền 116 triệu đồng, 308 ngày công lao động, hàng ngàn con giống, cây giống, giúp đỡ cho 25 hộ nông dân vươn lên thoát nghèo. Những việc làm bình dị trong học tập và làm theo Bác đã góp phần tô thắm thêm vườn hoa “người tốt, việc tốt” của các cấp HND toàn huyện.

Các cấp hội đã tích cực đổi mới lề lối, cách thức làm việc một cách khoa học, sát với cơ sở, đúng với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân, chung tay hỗ trợ nông dân các điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh như phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác gần 117 tỉ đồng cho 2.264 hộ vay. Toàn huyện có 11/11 cơ sở Hội nhận ủy thác vốn vay với 62 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện quản lý gần 5,3 tỉ đồng cho 103 hộ vay.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp mở sáu lớp sơ cấp nghề trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng trừ dịch hại, may công nghiệp... cho 210 hội viên các xã Tu Vũ, Đào Xá, Đồng Trung, Sơn Thủy, Thạch Đồng, Hoàng Xá... Trong năm, cung ứng được 5.000 tấn thức ăn chăn nuôi, 12 tấn giống các loại; tập huấn chuyển giao KHKT cho hơn 7.800 lượt hội viên nông dân tham gia; tập huấn về quản lý quỹ hỗ trợ nông dân, xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất và phát triển các sản phẩm OCOP cho 150 hội viên nông dân xã Hoàng Xá, Đồng Trung, Sơn Thủy.

Có thể nói, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp HND huyện Thanh Thủy đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện ở quyết tâm cao của cán bộ, hội viên nông dân trong xây dựng cơ sở hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website