Nỗ lực vì sự bình yên của Nhân dân

Trong 5 năm (2016-2020) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn Đảng bộ Công an quận Hải Châu thực hiện tự giác, thường xuyên; là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Công an Quận đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về “Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới… bằng những phong trào với nội dung đột phá, cụ thể triển khai trong toàn lực lượng như phong trào “Nụ cười thân thiện”, chương trình hành động “5 hơn” (Chủ động hơn; Quyết liệt hơn; Năng động, sáng tạo hơn; Sâu sát hơn; Hiệu quả hơn), phong trào “Mỗi ngày thêm một giờ vì bình yên cuộc sống của nhân dân” và phong trào “3 hoàn thiện” (Công tác hồ sơ; Cải cách thủ tục hành chính, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với nhân dân; Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng)…

Cán bộ, chiến sỹ trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn,

chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19


 
Tiếp tục đưa việc thực hiện phong trao thi đua “Người tốt, việc tốt” vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu cầu Chỉ thị 05-CT/TW. Chú trọng việc nhân rộng gương người tốt, việc tốt, cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong học và làm theo lời Bác, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Các đơn vị trực thuộc Công an quận đã nắm vững hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; nền tảng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác và nhận thức đầy đủ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng để đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tương chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, chiến sỹ có ý thức rõ hơn các chuẩn mực đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng nơi công tác và cư trú có những chuyển biến tốt hơn; phong cách, lề lối làm việc và thái độ ứng xử với nhân dân, giải quyết các yêu cầu của nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” được tổ chức với nhiều ý nghĩa tích cực như: Tổ chức gặp mặt tặng quà nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ với tổng số tiền 211.500.000 đồng; thăm tặng 200 suất quà tại Trường mầm non Tuổi Hoa xã Lăng, huyện Tây Giang, Quảng Nam; phối hợp với các đơn vị trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa; sửa chữa 07 nhà tình nghĩa, giúp đỡ cán bộ, cảnh sát có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; quan tâm, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách...

Công an quận Hải Châu phát hiện, kiểm tra nhóm đối tượng

người nước ngoài không khai báo tạm trú

Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, cảnh sát Công an quận Hải Châu đã nhận được hơn 55 thư khen ngợi từ quần chúng nhân dân. Đã có hơn 351 lượt tập thể, 1.076 lượt cá nhân có thành tích trong công tác, chiến đấu và các phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Các phong trào đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị đã thực sự tạo được sự lan tỏa trong toàn lực lượng Công an quận. Công an các đơn vị đã chủ động tìm việc, giải quyết các yêu cầu công tác đặt ra, đề ra nội dung chương trình công tác, tìm tòi, học hỏi, tìm ra những phương pháp làm việc hiệu quả để phục vụ công tác. Từng cán bộ chiến sĩ đã quyết liệt hơn trong trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông và năng động sáng tạo trong tìm ra giải pháp mới, cách làm hay, linh hoạt trong xử lý công việc hằng ngày. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã sâu sát hơn với cán bộ, cảnh sát dưới quyền, với cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những mặt tồn tại hạn chế trong công tác. Cán bộ, chiến sĩ sâu sát với công việc phụ trách. Đoàn viên Thanh niên Công an quận tham gia phong trào mỗi ngày dành thêm một giờ đứng điều tiết phương tiện tại các chốt giao thông phức tạp... Nhờ vào đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình hình tội phạm trên địa bàn được kiểm soát tốt hơn, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng hơn, phát huy hiệu quả; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chuyển biến tích cực.

Có thể khẳng định, các hoạt động học và làm theo Bác được Công an quân Hải Châu gắn liền với các hoạt động chuyên môn, việc làm thiết thực đã mang lại những thay đổi, hiệu quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công an quận Hải Châu được vinh dự nhận bằng khen của Bộ Công an trong phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; Đảng bộ liên tục đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và được Trung ương Đảng biểu dương là Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu trong dịp 90 năm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website