Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, có chiều sâu hơn

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: CA. 

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị nêu rõ: Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm rất thiết thực, cụ thể hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân, phụng sự Tổ quốc; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Lực lượng CAND đã tham mưu, triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp tích cực và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Huân chương Chiến công, Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: CA. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận, làm rõ những kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, cũng như đề xuất nhiều phương hướng, giải pháp để đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 Quyết tâm học tập, thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy, trong đó quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về 03 vấn đề cốt yếu là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”; học tập, nghiên cứu các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Đồng thời, tổ chức hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2023 “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và tư cách người Công an cách mạng” theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để kiểm tra, đánh giá, phù hợp với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân để việc học tập, thực hiện trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA. 

Cùng với đó, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các đề án thành phần thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND dù ở cương vị công tác nào cũng phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, “tự tu dưỡng, rèn luyện”; nhận thức sâu sắc, nỗ lực cao nhất để thực hiện thật tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; phát huy vai trò nêu gương ở Bí thư cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”…

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Chiến công, Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác./.