Nhân rộng những điển hình học Bác

 Tuyên dương thanh niên tiêu biểu học và làm theo Bác.

Về thôn Bản Bông 1 - 2, xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) hỏi chị Đặng Thị Loan, người dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ thôn thì ai cũng biết. Mọi người còn truyền tai nhau những câu chuyện về sự gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kinh nghiệm trong phát triển kinh tế của chị Loan, xem đó là điển hình để học tập.

Để thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong thôn, chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách từng chi hội, từng bộ phận trong thôn thực hiện. Chị Loan đã tuyên truyền, vận động bà con xây 25 lò đốt rác, chuyển đổi 48 ha đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây lâm nghiệp; vận động người dân đóng góp hơn 320 triệu đồng đổ bê tông 1 km đường giao thông trục thôn; vận động xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa có diện tích 140 m2. Gia đình chị còn hiến hơn 1.000 m2 đất làm sân thể thao chung của thôn. Gia đình chị cũng là điển hình về phát triển kinh tế với mô hình trồng quế kết hợp chăn nuôi gia cầm.

Với những thành tích đạt được, chị Đặng Thị Loan được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhận nhiều giấy khen của huyện, của xã. Học hỏi tấm gương nữ bí thư chi bộ, thôn Bản Bông 1 - 2 xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên; an ninh, trật tự được giữ vững; không xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hằng năm, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều ban hành kế hoạch thực hiện gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Tiêu biểu như mô hình “Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn” của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai; mô hình “Tiếp bước em tới trường” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Yên...

Hoặc những cách làm thiết thực, phù hợp với địa phương trong học tập và làm theo Bác như huyện Bảo Thắng đã phát động phong trào “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa - Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”. Nhờ đó đến nay, huyện Bảo Thắng đã mở rộng hơn 10 km đường giao thông nông thôn, làm hơn 360 km đường điện chiếu sáng, hơn 330 km đường hoa và hơn 200 km đường cờ theo mẫu…

Người dân huyện Bát Xát có nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.

Những ví dụ nêu trên là điển hình trong hàng nghìn cá nhân, tập thể của Lào Cai tích cực học và làm theo Bác. Trong năm 2022, khắp nơi trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua, mỗi người một việc tốt, mỗi đơn vị một cách làm hay, góp phần nhân lên nhiều tấm gương học Bác. Những câu chuyện học Bác tuy giản dị nhưng có sức lan tỏa rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Để Chỉ thị 05 tiếp tục đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, từ năm 2016 đến năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đảng viên thực hiện cam kết, nêu gương; kiểm tra, giám sát; xác định khâu đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đăng ký nêu gương được các cấp ủy thực hiện chủ động, sáng tạo như Thành ủy Lào Cai đã xây dựng 4 mẫu đăng ký phù hợp với các đối tượng khác nhau; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn thực hiện 2 mẫu đăng ký; Huyện ủy Mường Khương ban hành công văn hướng dẫn các cơ sở đăng ký nội dung học tập, tu dưỡng và rèn luyện... Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu biểu hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau như nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng cường đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, người dân và doanh nghiệp; cải thiện tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Tỉnh Lào Cai cũng thường xuyên mời chuyên gia cao cấp truyền đạt kết hợp với truyền hình trực tiếp hoặc trực tuyến đến thôn, bản, tổ dân phố để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có điều kiện học tập, tiếp thu. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hàng nghìn hội nghị, buổi sinh hoạt chuyên đề học Bác. Lào Cai còn là một trong ít tỉnh của cả nước thực hiện đánh giá, xếp loại việc học tập và làm theo Bác đối với tập thể, cá nhân hằng tháng, 6 tháng và hằng năm...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Lào Cai đã chỉ đạo thống nhất cơ sở việc “ghi danh” những mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình để nhân rộng. Với cách làm đó, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã ghi danh hơn 1.200 tập thể và hơn 2.300 cá nhân điển hình. Xuất phát từ chỉ dẫn của Bác “đạo đức là gốc của cán bộ”, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với nhiều tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp huyện, cấp xã kiểm tra hàng nghìn tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tạo những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi vào nền nếp, các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương để lan tỏa, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website