Nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác

1596 lượt xem

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang dần trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) với nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn.

Phản hồi