Nhân rộng các điển hình tiên tiến

 Khu vui chơi tại nhà văn hóa thôn Song, xã Các Sơn do Thị đoàn Nghi Sơn đảm nhận thu hút đông đảo các em tham gia.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII phát động, Hội LHPN thị xã Nghi Sơn đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghi Sơn thời đại mới, yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Việc “làm theo” được thực hiện thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, nổi bật là duy trì mô hình huy động nguồn vốn tại chỗ thông qua các loại hình tiết kiệm để giúp phụ nữ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, hưởng ứng đợt thi đua “làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, có 40.789 cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tham gia các tổ tiết kiệm với số tiền gần 24 tỷ đồng cho trên 23.000 hội viên vay phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. 13 đơn vị trên địa bàn cũng xây dựng quỹ tiết kiệm tình thương được 2,3 tỷ đồng cho 593 hội viên vay, hỗ trợ 416 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, hội LHPN các cấp thị xã đã kết nối 69/129 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ hàng tháng từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Với 60 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hội LHPN các cấp trên địa bàn thị xã phân công nhau trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, chăm lo cho trẻ về mặt tinh thần và có nhiều hình thức để tạo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Các cấp hội phụ nữ cũng triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong 3 năm, các cấp hội trên địa bàn thị xã ra mắt trồng được 5.248 cây xanh, cây bóng mát, 16,3km đường hoa, hàng rào xanh, duy trì 172 tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; thành lập 132 câu lạc bộ (CLB) “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 31 chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không 3 sạch, XDNTM. Đồng thời, vận động hộ gia đình hội viên phụ nữ đóng góp hiến 13.000m2 đất, 8.500m2 tường rào XDNTM, gắn 465 biển nhà sạch - vườn đẹp...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, chính quyền thị xã đưa vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; gắn với phong trào thi đua xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu; phong trào thi đua XDNTM, đô thị văn minh đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã. Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy giao cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã ban hành hướng dẫn hoạt động, phân công các thành viên phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thi đua và hướng dẫn chấm điểm, đánh giá và bình xét phong trào thi đua của các đơn vị đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã xét, đề nghị các cấp khen thưởng; thường xuyên biểu dương, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vì vậy đã có sức lan tỏa sâu rộng.

Đến nay, thị xã Nghi Sơn đã xây dựng được 595 mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều gương cá nhân, tập thể điển hình được các cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng và tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, tiêu biểu như: “Sổ vàng biểu dương người tốt, việc tốt” của các tổ chức cơ sở đảng; Công an thị xã với mô hình “Công an Nhân dân lắng nghe ý kiến của Nhân dân”; Hội LHPN thị xã với mô hình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”. Thị đoàn Nghi Sơn có các chương trình “Sân chơi cho trẻ em bản Đồng Lách”, “Tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”...

Những cá nhân, tập thể điển hình là bông hoa đẹp trong vườn hoa dâng Bác, góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tiếp tục đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website