Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Lê Huy Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cùng các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị tại Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đã nêu rõ: Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy đã thể hiện sự đồng bộ, kịp thời, tạo được những điểm nhấn nổi bật mang lại hiệu quả cao.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết 07 về "Một số giải pháp đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhằm khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh nội sinh, nguồn động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Thành phố Hải Phòng cũng đã tạo được dấu ấn riêng với việc xây dựng, triển khai Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng” và cụ thể hóa thành các Chuyên đề cho từng năm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu, rộng, góp phần quan trọng duy trì sức bền và chiều sâu trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền tạo được nhiều điểm nhấn đậm nét như: Tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học, thi viết tìm hiểu về tư tưởng của Bác; tổ chức các giải thưởng về sáng tác, quảng bác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học và làm theo Bác… Đồng thời, chủ động hơn trong tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị tại Hội nghị.

Dấu ấn nổi bật trong 2 năm qua, Hải Phòng đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy trong việc lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hiện thực hóa những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khai thác tiềm năng, lợi thế, nguồn lực cho phát triển thành phố nói chung, từng địa phương, đơn vị nói riêng. Qua đó, tạo động lực tích cực giải quyết nhiều nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận ở nhiều địa phương, đơn vị; góp phần quan trọng củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền.

Phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của lãnh đạo các cấp; kỷ cương công vụ, kỷ luật hành chính của đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển biến tích cực. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung, của cấp uỷ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có những chuyển biến rõ nét; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân; phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trì trệ ách tắc đã tồn tại nhiều năm - nhất là trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản, thực hiện cải cách hành chính khơi thông các điểm nghẽn, giải quyết khâu yếu cản trở sự phát triển của thành phố.

Các tổ chức chính trị - xã hội và nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chung tay phòng, chống dịch COVID-19... Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội, có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao. Xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nhân, người theo đạo, chức sắc, chức việc tôn giáo có trách nhiệm cao vì cộng đồng, đề cao ý thức công dân, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển chung.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Kết quả việc học tập và làm theo Bác đã có tác động tích cực đến triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố; là động lực tinh thần có ý nghĩa quan trọng góp phần tạo nên những kết quả nổi bật của Hải Phòng trong hai năm vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố trong triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Đồng chí Lê Tiến Châu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Trao đổi, chia sẻ về một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng bàn và xác định những giải pháp đúng đắn, thiết thực, cụ thể, nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, để việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng và có hệ thống với những hình thức phong phú, đa dạng, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của di sản tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó làm cho giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, là thước đo giá trị văn hóa tinh thần của mỗi người dân. Đồng thời các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nhân tố cổ vũ, động viên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đồng chí Lê Tiến Châu mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên sâu sát cơ sở, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”. 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Phát huy cao độ khối đại đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, nỗ lực vượt khó, quyết liệt triển khai thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị và chủ đề năm 2023 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Tại Hội nghị, 37 tập thể và 63 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Dịp này, thành phố Hải Phòng đã phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác”,  trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025./.