“Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ”

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu  Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thống nhất, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện về các lĩnh vực công tác: văn phòng đảng ủy, tổ chức xây dựng đảng, công tác đảng viên, giáo dục nội bộ và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên, phụ nữ... để nâng cao năng lực trình độ, tinh thần trách nhiệm cho CBĐV, chiến sĩ, tập thể Phòng CTĐ &CTCT đã lựa chọn xây dựng mô hình “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ”.

Thượng tá Lô Thái Giang, Phó Trưởng phòng cho biết: Để việc triển khai mô hình sát với đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ, chi bộ đã tổ chức cho 100% CBĐV, chiến sĩ ký cam kết thực hiện nội dung mô hình gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ thời gian, lộ trình hoàn thành. Đồng thời, phát động phong trào đi đua thực hiện nội dung mô hình ở mỗi tổ, đội; chủ động đề xuất biện pháp, cách làm mới hiệu quả, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn.

Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ tổ chức cho CBĐV, chiến sĩ kể chuyện về tấm gương của Bác liên hệ với nhiệm vụ công tác bản thân để rút kinh nghiệm, học tập và làm theo. Đặc biệt, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện nội dung mô hình và thực hiện vai trò giám sát quá trình thực hiện của CBĐV, chiến sĩ thuộc phạm vi phân công phụ trách.

 

Chi bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh) sinh hoạt chuyên đề.

Liên hệ, vận dụng nội dung mô hình “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Phòng CTĐ&CTCT đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành kịp thời các nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; sơ, tổng kết các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, cấp ủy các cấp bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Chất lượng tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản bảo đảm đúng thể thức theo quy định, đúng cấu trúc đối với từng thể loại, từ ngữ sử dụng trong sáng, dễ hiểu, câu rõ ý, rõ nghĩa, không sử dụng câu hiểu được nhiều nghĩa. Khi xây dựng văn bản luôn nêu đầy đủ thông tin, hạn chế thấp nhất việc phải bổ sung, điều chỉnh.

Đơn vị cũng đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng thời gian, tiến độ, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tham mưu trong việc ban hành các hướng dẫn, chương trình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đoàn, phong trào thanh niên, công tác hội và phong trào phụ nữ... Nhờ đó, công tác quần chúng được đẩy mạnh, các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động thiết thực, nhiều phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, hội viên, điển hình như các phong trào thi đua: “Đoàn viên thanh niên tự học, tự rèn”; “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc (ANTQ); xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”...

Hiệu quả mô hình “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ” ở Phòng CTĐ&CTCT còn được thể hiện qua công tác tham mưu, tổ chức hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận. Bám sát sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh, ngành, tập trung khai thác những vấn đề có tính thời sự đang được dư luận quan tâm, hằng năm, Phòng chỉ đạo đội nghiệp vụ, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng thực hiện, đăng tải hàng nghìn tin, bài, ảnh về hoạt động của các đơn vị, lực lượng công an tỉnh, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng định hướng, trọng tâm, trọng điểm, được dư luận quan tâm, đánh giá cao.

Nội dung tuyên truyền đi sâu phản ánh những chiến công, thành tích trong thực hiện “nhiệm vụ kép” bảo đảm ANTT, phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gương người tốt việc tốt trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm; đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu, thông tin sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch trên không gian mạng... Nhiều sự kiện được tuyên truyền kịp thời, bảo đảm tính thời sự, góp phần định hướng dư luận, cổ vũ, động viên CBĐV, chiến sĩ, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bằng sự linh hoạt trong vận dụng nội dung mô hình “Nghĩ đúng, nói trúng, viết đủ” vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2021 Phòng CTĐ&CTCT, Công an tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

 Lê Mai

Theo https://baohanam.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website