Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Gia Lai: Tích cực học tập và làm theo Bác

Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Gia Lai hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 34 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đã tiếp thu đầy đủ các nội dung học tập và làm theo Bác; thực hiện nghiêm việc viết bản cam kết, kế hoạch cá nhân.

Các chi bộ cũng đã tổ chức khá tốt việc sinh hoạt định kỳ và chuyên đề. Trong sinh hoạt luôn chú ý phát huy tinh thần dân chủ để mỗi đảng viên thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình, đồng thời nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình; những vấn đề nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống được đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục có hiệu quả.

 

 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: N.H.N

Ngoài ra, Đảng bộ cũng triển khai Chỉ thị số 05 thông qua các cuộc thi kể chuyện về Bác, gắn với bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng và qua phong trào “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt-việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả về học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan.

Đảng ủy và Ban Giám đốc còn thảo luận, lựa chọn những nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong từng thời điểm. Chẳng hạn, 3 năm trở lại đây, việc xây dựng kế hoạch triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tái cơ cấu, xử lý nợ xấu luôn được chú trọng. Ban Giám đốc đã tăng cường làm việc với cấp ủy, chính quyền các địa phương để thông tin tình hình hoạt động ngân hàng từng địa bàn và các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi đang thực hiện; phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là tín dụng phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn liên quan đến cây hồ tiêu bị chết, cho vay giảm tổn thất trong nông nghiệp…

Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý, ổn định thị trường tiền tệ; đi đôi với tạo điều kiện để các ngân hàng mở rộng mạng lưới tín dụng, khơi thông dòng vốn đưa vào sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, mạng lưới tín dụng không ngừng được mở rộng.

So với năm 2015, toàn tỉnh có thêm 7 chi nhánh và 26 phòng giao dịch, nâng tổng số lên 33 tổ chức tín dụng, 144 điểm giao dịch, đảm bảo cung ứng vốn cho địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tốc độ tăng trưởng huy động vốn bình quân đạt 14,3%, đến cuối năm 2019 đạt 36.655 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân đạt 21,8%, đến cuối năm 2019 đạt 91.816 tỷ đồng. Nợ xấu luôn được kiểm soát dưới mức 3% tổng dư nợ. Những hoạt động này đã góp phần quan trọng trong việc ổn định và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trở thành ý thức tự giác, đi vào thực chất, nền nếp, thường xuyên; gắn chặt nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong Đảng; quan tâm bổ sung, thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cơ quan; tập trung thực hiện khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; kiên trì, quyết tâm giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc.

NGUYỄN HỮU NGHỊ

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách

Theo https://baogialai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website