Mỏ Cày Nam xây dựng và nhân rộng điển hình trong học và làm theo Bác

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Xây dựng “điển hình”

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Trơn cho biết: Huyện ủy quan tâm động viên khen thưởng (KT), nuôi dưỡng, nhân rộng gương điển hình. Đến nay, trên địa bàn huyện có 330 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được KT cấp huyện, cấp tỉnh và KT của Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng nhiều tập thể, cá nhân được cấp ủy cơ sở biểu dương, KT. Các tập thể, cá nhân điển hình đã góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị.

Để động viên, khích lệ điển hình, huyện và các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện tốt công tác biểu dương, KT hàng tháng, hàng quý đến KT hàng năm. Từ các nhân tố được phát hiện, Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan tâm, nuôi dưỡng, bồi dưỡng, theo dõi động viên, tạo điều kiện phấn đấu nâng cao thành tích, tu dưỡng đạo đức để ngày càng nổi trội, thành điển hình có sức lan tỏa. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, huyện có 3 điển hình gồm: 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương KT; 4 điển hình được UBND tỉnh KT; 91 tập thể, 249 cá nhân được KT cấp huyện.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Hiệp Nguyễn Hoàng Thân cho rằng, các chi bộ (CB) phát động rộng khắp trong cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chú trọng phát động trong nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể. Nhiều CB có cách làm hay, trở thành điển hình trong học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” được huyện, xã công nhận. Trong đó, tiêu biểu có CB ấp An Khánh là CB điển hình tại xã trong xây dựng và giữ vững danh hiệu CB trong sạch, vững mạnh toàn diện. CB có nhiều mô hình sáng tạo, nhiều lần được Đảng ủy xã KT như: Mô hình xây dựng tuyến đường cờ, hoa với 150 cột cờ bằng ống tuýp sắt, kinh phí hơn 20 triệu đồng từ nguồn vốn vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân. CB đã phát động và đang thực hiện có hiệu quả mô hình phủ sóng Wifi không mật khẩu trên toàn địa bàn ấp được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực vào công tác chuyển đổi số trên địa bàn... Cá nhân đồng chí Trần Minh Tùng - Bí thư CB, người xây dựng ý tưởng và phát động các phong trào, mô hình tại CB cũng là một trong những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tại huyện. CB có 2 gương điển hình KT tại huyện, 7 gương điển hình KT tại xã.

Ngoài CB ấp An Khánh, còn nhiều CB là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: CB Trường TH-THCS Phước Hiệp, CB nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đảng viên là gương điển hình được công nhận tại xã, là giáo viên giỏi cấp huyện và có đảng viên có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay...

Nhân rộng “điển hình”

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Đảng ủy thị trấn Mỏ Cày nhận thức rõ đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đảng bộ, CB trong sạch, vững mạnh, xây dựng đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, quan tâm xây dựng, phát hiện gương điển hình và thực hiện bình chọn gương điển hình hàng tháng tại CB làm cơ sở đề xuất Đảng ủy biểu dương hàng quý và năm.

Qua học tập và làm theo Bác, thị trấn Mỏ Cày đã xây dựng, nhân rộng nhiều gương điển hình gắn với các phong trào cách mạng tại địa phương. CB ấp Tân Phước được công nhận CB trong sạch, vững mạnh toàn diện đầu tiên của huyện. Đồng chí Trần Văn Hiếu - Bí thư CB ấp là gương điển hình được Ban Tuyên giáo Trung ương KT. Từ việc học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều gương điển hình. Kết quả bình chọn xét biểu dương đã đề nghị Huyện ủy KT 2 tập thể và 1 cá nhân; Đảng ủy thị trấn Mỏ Cày KT 3 tập thể và 18 cá nhân.

Để nhân rộng các tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỏ Cày Trương Trường Giang cho rằng, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo tổ Khoa giáo viết tin, bài tuyên truyền qua các trang Zalo của Đảng ủy, CB trực thuộc, hệ thống Zalo của Mặt trận và các đoàn thể, tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào cách mạng tại địa phương, được CB, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện, góp phần nâng chất phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị, làm cho bộ mặt thị trấn Mỏ Cày thay đổi rõ nét.

Theo Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các gương điển hình được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Qua đó, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau” thể hiện rõ hơn. Ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ được giao nâng lên, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Hướng tới, cần đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi, tự sửa”; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quan tâm bình xét, đánh giá, biểu dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, quý, từng cơ quan, đơn vị quan tâm dành thời gian đánh giá, nhận xét, bình bầu tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhận xét đánh giá, lấy đó làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm và duy trì hàng quý có bình bầu cá nhân thực sự tiêu biểu để khen thưởng”.

(Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường)

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website