Long An: Nhiều mô hình hay trong học và làm theo Bác

Điển hình là mô hình “Dân vận khéo” ở lĩnh vực kinh tế của huyện Đức Huệ. Qua mô hình này, huyện đã xây dựng được nhiều câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Toàn huyện hiện có 36 tổ kinh tế hợp tác về chăn nuôi bò, gà, cá; trồng chanh, rau má, khoai từ và sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, huyện thành lập 8 hợp tác xã về nuôi bò ứng dụng công nghệ cao, sản xuất lúa thơm, trồng cây dược liệu, dịch vụ nông nghiệp, sản xuất chanh. Những mô hình sản xuất mới đã nâng cao chất lượng sản phẩm, có đầu ra ổn định hơn và lợi nhuận tăng cao hơn so với bên ngoài.       

Qua phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đóng góp hơn 7.000 tỉ đồng, gần 120.000 ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa gần 900 cây cầu, hơn 3.300 công trình giao thông, kênh, mương, thủy lợi nội đồng với chiều dài gần 4.000 km, khoảng 500 công trình kéo điện thắp sáng và 570 công trình nước sạch.       

 

Qua việc học tập và làm theo gương Bác giúp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh đó, Long An còn có nhiều mô hình hiệu quả khác như: Huyện ủy Đức Hòa với mô hình “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”; Huyện ủy Cần Giuộc với mô hình “Hỗ trợ hồ sơ cho người khuyết tật”; Đoàn Thanh niên có các hoạt động “Thanh niên làm theo lời Bác”; Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn; hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, văn minh; công tác từ thiện xã hội của các tổ chức, cá nhân, tăng-ni, phật tử...  

Thời gian tới, Long An sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, với yêu cầu tạo được sự chuyển biến tích cực trên 3 phương diện: Đổi mới việc học tập; đổi mới và thể hiện sự đột phá trong việc làm theo; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong xã hội; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, thực hiện.      

Cùng với đó, Tỉnh ủy Long An yêu cầu mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, gương mẫu; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc... Qua đó, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

  Châu Anh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website