Lộc Hà (Hà Tĩnh): Học và làm theo Bác góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 với các hình thức đa dạng.

Trong 05 năm, toàn Đảng bộ đã tổ chức nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và hội nghị cấp cơ sở, với 99% số đảng viên tham gia học tập. 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với cán bộ công chức, người lao động, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị, đảng viên giữ các chức danh ở thôn, xóm, chi hội trưởng các đoàn thể… Xây dựng kế hoạch đăng ký học tập và làm theo, đề ra các biện pháp quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo hệ thống Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về nội dung chuyên đề gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị.

Việc tuyên truyền được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện “làm theo” của cán bộ đảng viên; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu nội dung chuyên đề hằng năm trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi nói chuyện thời sự; tuyên truyền thông qua việc tổ chức diễn đàn giao lưu, phổ biến kinh nghiệm, tư liệu hóa để nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình, tấm gương điển hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các tập thể, các cá nhân được vinh danh, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết

Những kết quả nổi bật thể hiện rõ nét trong 05 năm qua ở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên địa bàn huyện Lộc Hà bảo đảm nghiêm túc, chủ động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, của từng cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chỉ thị, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - du lịch - dịch vụ, chế biến nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm sau tăng cao hơn năm trước, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 13,43. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, các ngành có tiềm năng, lợi thế tiếp tục phát triển, tỷ trọng nông nghiệp từ 29,17% giảm còn 20,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 41,5% tăng lên 44,98%; thương mại, dịch vụ, du lịch từ 29,32% tăng lên 34,42%. Giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 5.229 tỷ đồng, tăng gấp 1,88 lần quy mô giá trị sản xuất năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 2015. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 262 tỷ, tăng so với đầu nhiệm kỳ tăng 235%; hoạt động tài chính, tín dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 285 tỷ đồng, tăng 235% so với năm 2015. Xây dựng mới 324 mô hình sản xuất kinh doanh, nâng tổng số mô hình toàn huyện lên 569 mô hình; huyện ban hành Đề án “Quy định một số chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Hà giai đoạn 2019 - 2020”;  Nghị quyết “Phát triển kinh tế thuỷ sản huyện Lộc Hà giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025”, “Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND huyện về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Hà giai đoạn 2016 - 2020”. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả như: tham mưu xử lý các tồn đọng về quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện kịp thời công tác giao đất, cho thuê đất; rà soát quỹ đất, phê duyệt quy hoạch đấu giá đất; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đo đạc. Triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng 61 công trình, dự án trọng điểm; tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng 4.219 hộ; tổng diện tích bị thu hồi 134,6 ha; tổng số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 146,767 tỷ đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Thông qua số liệu bình xét các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện có 63 tập thể và 230 cá nhân là những tập thể đoàn kết, tiêu biểu, luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; luôn n lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề ra những cách làm hay, sáng kiến mới, có nhiều đóng góp cho các phong trào địa phương, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện thời gian qua. Mỗi tập thể, mặc dù thực hiện những nhiệm vụ, việc làm khác nhau nhưng luôn phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy vinh danh khen thưởng 18 tập thể và 24 cá nhân; đề nghị tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân và được tỉnh đề nghị Trung ương khen 1 cá nhân là những tấm gương xuất sắc của các tập thể, các cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác xuyên suốt 5 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: Những tập thể được tuyên dương lần này là sự nỗ lực cố gắng rất lớn, là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ đối với các tập thể được tuyên dương mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ. Đồng chí mong rằng, mỗi tập thể được tuyên dương không được thoả mãn, mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập làm theo. Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, có nhiều hơn nữa những việc làm thiết thực, hiệu quả, có tính nhân văn sâu sắc, không ngừng n lực, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, chung tay góp sức xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2021.

 Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện tích cực tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để ngày càng có thêm nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được tuyên dương và càng có nhiều bông hoa hương sắc nhất trong vườn hoa học tập và làm theo Bác. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế yếu kém của tập thể, cá nhân trong toàn đảng bộ. Giải quyết dứt điểm các vấn đề, vụ việc bức xúc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, không để nảy sinh “điểm nóng”, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân góp phần tạo sự đồng thuận cao. Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Lộc Hà hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thời gian tới, Lộc Hà tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Quy đnh 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy; các văn bản của huyện về siết chặt k luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… cùng góp công sức xây dựng Lộc Hà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

                      

 

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website