Lan tỏa việc học và làm theo Bác trên địa bàn huyện Thiệu Hóa

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thiệu Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại Đảng bộ xã Thiệu Long, việc triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 05 gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bí thư đảng ủy xã Hoàng Đình Quế cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, ngoài việc triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch cho từng năm phù hợp với từng chuyên đề. Bên cạnh đó, Chỉ thị 05 cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, ngành, đoàn thể và hơn hết gắn Chỉ thị 05 với phong trào xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả, xã Thiệu Long đã huy động được 321.429 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 284.396 triệu đồng (chiếm 88,48%) và góp hàng nghìn ngày công, hiến trên 6.000m2 đất. Toàn xã có 21 doanh nghiệp, gần 400 hộ kinh doanh cá thể; 30 trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm tinh dầu bạch đàn được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân, bình quân thu nhập đầu người đạt 58,49 triệu đồng/năm... Với những kết quả đạt được, xã Thiệu Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Để việc học và làm theo Bác góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung của chỉ thị. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó các đồng chí huyện ủy viên, bí thư cấp ủy, đảng ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị làm trước và gương mẫu học tập, làm theo Bác; đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn gắn với thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phong trào xây dựng mô hình, phong trào, việc làm điển hình trên các lĩnh vực. Theo đó, mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở, ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đều xây dựng ít nhất một mô hình hoặc việc làm điển hình gắn với chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Kết quả, trong 5 năm qua toàn huyện đã xây dựng được 721 mô hình, phong trào, việc làm điển hình trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ các lĩnh vực cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện, đó là: Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh; vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn... Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác đã khơi dậy tinh thần thi đua chung sức xây dựng NTM trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện Thiệu Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2022, huyện có 21 thôn NTM kiểu mẫu; 1 xã NTM kiểu mẫu (Thiệu Trung), 3 xã NTM nâng cao (Thiệu Nguyên, Thiệu Long, Minh Tâm); 3 xã Thiệu Phú, Thiệu Viên, Thiệu Phúc hoàn thành hồ sơ trình thẩm tra xã đạt NTM nâng cao, có 11 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh (7 sản phẩm đạt 4 sao và 4 sản phẩm 3 sao)...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ huyện Thiệu Hóa là nền tảng vững chắc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website