Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác ở Thọ Xuân

Lãnh đạo xã Xuân Hòa (Thọ Xuân) thường xuyên trao đổi với nhân viên về phong cách gần dân, trọng dân.

Đảng bộ xã Xuân Hòa có 12 chi bộ, với 379 đảng viên. Trong những năm qua đảng bộ xã luôn được đánh giá là một trong những đảng bộ cơ sở tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Đỗ Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các khu dân cư, tới từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, hằng năm mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu từ xã đến thôn luôn gương mẫu đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm với 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên đã tạo sự lan tỏa trong Nhân dân và có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Trong phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là xã điển hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh với 50 ha cây trồng liên kết sản xuất, tiêu thụ mỗi năm, 7.500m2 nhà lưới với nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao để trồng hoa, dưa vàng và các cây trồng có giá trị kinh tế cao được triển khai ở các thôn trong xã. Nhờ phát triển sản xuất, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, hiện thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đạt 76 triệu đồng/năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện; 7/7 thôn đều thành lập và phát triển được câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao, duy trì hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, ở nhiều thôn trong xã còn có các câu lạc bộ thơ, zumba, văn nghệ quần chúng, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông... Cuối năm 2022, xã Xuân Hòa được UBND tỉnh công nhận danh hiệu xã kiểu mẫu.

Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng của huyện Thọ Xuân đã nghiêm túc triển khai có hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm và trở thành hoạt động thường xuyên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia học tập, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, bản đăng ký, cam kết học tập và làm theo Bác phù hợp với chuyên đề hằng năm. Nội dung đăng ký thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao của mình để tích cực phấn đấu, rèn luyện, nêu gương cho người khác học tập, tập trung vào các nội dung đổi mới phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng. Dân chủ, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Thọ Xuân tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kết quả, năm 2022 về kinh tế duy trì mức độ tăng trưởng cao, nằm trong nhóm các huyện, thành phố dẫn đầu toàn tỉnh; tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 17,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng/năm. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh được đẩy mạnh; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,27%. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì, thi học sinh giỏi bậc THCS xếp thứ 3 toàn tỉnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; triển khai đầy đủ, bài bản các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện; cơ bản khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website