Lan tỏa sâu rộng tinh thần học và làm theo Bác

*Ngày 06/4, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào (Hưng Yên) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dịp này, BTV Thị ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác.

 

Đồng chí TrầThị Thanh Thủy, y viên BTV Tỉnh y, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Ảnh: hungyen.gov.vn)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp y Đảng triển khai nghiêm túc, gắn với các chương trình, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn thị xã tổ chức trên 70 hội nghị quán triệt, học tập, với trên 280 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỉ lệ trên 90%.

Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ Đảng bộ, chi bộ; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên mạng xã hội. MTTQVN và các tổ chức chính trị triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên bằng các phong trào, việc làm cụ thể, sát thực tế. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã đi vào nề nếp, thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, với trên 170 mô hình hay, cách làm sáng tạo; có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thị xã...

BTV Thị ủy cũng xây dựng và thông qua 6 giải pháp cơ bản để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, nêu lên những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

*Cùng ngày, Thành đoàn Sóc Trăng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05
giai đoạn 2016 - 2021 được khen thưởng. (Ảnh: Hải Hà/baosoctrang.org.vn)

Báo cáo tại Hội nghị, sau 5 năm triển khai, Đoàn bộ thành phố chỉ đạo và triển khai thực hiện một số mô hình tiêu biểu như: “Người đứng đầu gương mẫu”, “Người bạn đồng hành”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thùng tiền tiết kiệm”... và thực hiện các hoạt động, phong trào “học tập” và “làm theo” Bác tại cơ sở. Qua đó, các cơ sở đoàn đã nêu cao vai trò trách nhiệm, thể hiện tính tiên phong của Đoàn, biết chủ động, sáng tạo trong việc triển khai và thực hiện, đồng thời đưa nội dung học tập vào các tiêu chí cụ thể gắn với thực hiện chương trình công tác năm của đơn vị.

Tại Hội nghị, đại diện một số cơ sở đoàn đã trình bày tham luận, đóng góp, chia sẻ về những kết quả hoạt động trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; đồng thời chia sẻ những mô hình hay, hiệu quả, thu hút sự tham gia của nhiều đoàn viên, thanh niên, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2021 và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khác được khen thưởng.

*Trước đó, ngày 5/4, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tại Hội nghị, 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 được nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021 (Ảnh: baocaobang.vn)

 Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 10 hội nghị quán triệt, triển khai học tập chỉ thị và các chuyên đề theo từng năm cho 3.892 lượt cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên, báo cáo viên Đảng ủy Khối. Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức 173 buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung nổi cộm, mang tính thời sự để đưa ra thảo luận; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Hằng năm, trên 85% đơn vị đăng ký đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị. Kết quả chấm điểm tiêu chí thi đua hằng năm có trên 55% tổ chức cơ sở đảng xếp loại tốt, trên 41% xếp loại khá... Trên 19.300 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng. Giai đoạn 2016 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 15 tập thể, 26 cá nhân; các tổ chức cơ sở đảng biểu dương, khen thưởng 31 tập thể, 70 cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đến toàn thể đảng viên; tập trung quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề sát với thực tiễn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững nguyên tắc tập thể. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tạo sự đồng bộ trong toàn đảng ủy. Chỉ đạo tốt công tác tham bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho đảng viên. Đổi mới, nâng cao công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác.

*Ngày 03/4, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Đảng ủy Sở Y tế đã trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Bình Định tặng giấy khen cho 10 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc
trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh Xuân Phước/binhdinh.gov.vn)

Sau 05 năm, Đảng ủy Sở Y tế đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng năm, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chuyên đề cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị được giao; rà soát bổ sung, sửa đổi Quy định về chuẩn mức đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hàng năm, xác định nội dung đột phá để xây dựng các giải pháp tập trung giải quyết; qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong làm theo gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình kiểm tra, giám sát; Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc; đã khen thưởng 06 đảng viên trong thực hiện tốt việc làm theo Bác. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý; hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Sở thực hiện nghiêm túc Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thực thi công vụ và sinh hoạt hàng ngày gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan...

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website