Lan tỏa những việc làm theo Bác ở huyện Quảng Xương

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, cán bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xã Quảng Trung luôn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với tinh thần chủ động, tích cực gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở nội dung kết luận và các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai kết luận... đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ kết hợp với chương trình, kế hoạch nhiệm vụ năm, triển khai trong các kỳ hội nghị, sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, các cấp ủy cơ sở đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở và vào giảng dạy trong các trường học và Trung tâm Chính trị huyện, coi đây là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên; quan tâm xây dựng gương điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chuyển biến rõ nét nhất trong làm theo lời Bác đó là Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Chương trình XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân chung sức XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giải quyết nhanh, kịp thời các văn bản, thủ tục của tổ chức, doanh nghiệp và công dân...

Cụ thể hóa các nội dung làm theo Bác, huyện Quảng Xương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay và nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tại Đảng bộ xã Quảng Trung, việc học và làm theo Bác đã được chuyển từ học tập sang làm theo gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huy động các nguồn lực XDNTM kiểu mẫu, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết các vấn đề bức xúc trong cán bộ và Nhân dân... đã tạo sự lan tỏa trong toàn xã. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã đã bám sát chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và khâu đột phá để triển khai thực hiện, 100% chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ thị 05-CT/TW cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, ngành, đoàn thể và hơn hết gắn Chỉ thị 05-CT/TW với phong trào XDNTM kiểu mẫu. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm vụ được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, XDNTM kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Giai đoạn 2016-2022, xã Quảng Trung đã huy động 538.336 triệu đồng XDNTM; trong đó Nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang nhà ở 412.300 triệu đồng (chiếm 76,6%) và góp hàng nghìn ngày công, hiến 10.350m2 đất. Các vướng mắc về đất đai, xử lý rác thải, nước thải chăn nuôi... được giải quyết kịp thời, số mô hình kinh tế cho thu nhập khá tăng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt 69 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,53%. Ngày 15/11/2023, Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Quảng Trung đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả của Đảng bộ huyện Quảng Xương, việc học tập và làm theo Bác đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Từ đó từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website