Lai Châu: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo đó, nội dung tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Một góc thành phố Lai Châu trong những ngày kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền những kết quả của Đảng bộ và nhân dân Lai Châu đã thực hiện theo lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu năm 1953 của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hơn 70 năm qua; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Hình thức tuyên truyền bao gồm: trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử; trên internet, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube, tiktok,...); các ấn phẩm mang tính báo chí. Tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...); Tuyên truyền trong hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; các tổ chức chính trị - xã hội; họp thôn, bản, tổ dân phố...; trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh…;lồng ghép trong các hoạt động thông tin lưu động. Thời gian tuyên truyền trọng điểm từ 10/5/2024 đến hết ngày 19/5/2024.

Hoạt động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" của huyện Tam Đường

Trong các hoạt động kỷ niệm, ngày 8/5, huyện Tân Uyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Trong 2 năm qua, toàn huyện có 488 việc nêu gương của người đứng đầu các địa phương, đơn vị được triển khai thực hiện hiệu quả.

Đối với huyện Mường Tè, ngày 19/5 sẽ tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024). 

Các địa phương, đơn vị thuộc thành phố Lai Châu cũng sẽ tổ chức sinh hoạt khoa học như hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa, tuyên truyền, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh...; chú trọng thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo trong điều kiện hiện nay./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website