Kon Tum: Sơ kết 1 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TVP

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; A Pớt- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh; cùng đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Kế hoạch số 32-KH/TU trong tỉnh.

Trong năm qua (từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2022), việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU được nâng lên rõ rệt. Vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập làm theo Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Công tác giáo dục thế hệ trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức thích hợp; nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng, được giới thiệu và nhân rộng, tạo hiệu ứng tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: TVP

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đánh giá cao việc thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU của cả hệ thống chính trị tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 32-KH/TU gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo thành công việc thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và cụ thể hơn nữa Chuyên đề riêng của tỉnh hàng năm để khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và kế hoạch sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước. Trung tâm chính trị các huyện, thành phố, các trường phổ thông trên địa bàn tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa của Trung ương và Chuyên đề riêng của tỉnh, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên việc làm theo của tập thể và cá nhân; kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề ra những giải pháp thiết thực để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn tặng Thư khen và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TVP

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn trao Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 21 tập thể và 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”. 

Trần Văn Phúc

Theo https://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website