Học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cấp ủy trực thuộc đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, rà soát, xây dựng quy định, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai quy định về văn hóa doanh nghiệp, văn minh công sở.

Đến nay đã có 38/38 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở. Nhiều doanh nghiệp xây dựng được nội dung, thiết chế văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị với nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với điều kiện cụ thể theo ngành/lĩnh vực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong những nét đặc trưng tạo nên thương hiệu của mỗi doanh nghiệp.

Thông qua xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo những chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các nhiệm vụ; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người lao động; bước đầu có những thay đổi tích cực chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”.

Từ đó, các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 30a của Chính phủ về công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, trực tiếp giúp đỡ 54/62 huyện nghèo trong cả nước… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến nay, học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy tổng công ty và đông đảo người lao động.
Học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên ảnh 1

Đại diện Ban Tổ chức trao tặng tác giả đạt giải Đặc biệt cuộc thi Búa liềm vàng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 2023

Sau Hội nghị tổng kết, Đảng ủy Khối đã tiến hành sơ kết 5 năm tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương (2019-2023) và trao Giải năm 2023. Theo đó, Giải Búa liềm vàng - 2023 của Đảng ủy Khối có gần 5 nghìn tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 34 tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu; trong đó có một giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website