Học và làm theo Bác phải đi vào thực chất

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng

Thầy Huỳnh Công Danh, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Thủ Dầu Một, cho biết Đảng bộ nhà trường hiện có 300 đảng viên, 750 viên chức, người lao động và 18.000 sinh viên. Với quy mô lớn nên yêu cầu đặt ra là làm thế nào để tạo được sự đồng thuận về nhận thức và đoàn kết thực hiện nhiệm vụ chính trị trong cán bộ, đảng viên, sinh viên. Để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy nhà trường đã thường xuyên tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW thông qua nhiều hình thức khác nhau; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc đăng ký thi đua, làm cam kết “Làm theo Bác” gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các chi, Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên nhà trường đã nhận thức đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác. Đảng ủy, cấp ủy chi bộ cũng xem đây là những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, giảng viên và khát vọng học tập, rèn luyện, khởi nghiệp của sinh viên; là giải pháp quan trọng để phát huy dân chủ, xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từng cá nhân xem đây là cơ hội và cũng là khuôn khổ để hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn. Có thể khẳng định, kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là một trong những động lực quan trọng tạo nên thành tích của trường Đại học Thủ Dầu Một trong những năm qua; đặc biệt là sự ổn định về chính trị tư tưởng, sự đồng lòng thống nhất thực hiện mục tiêu chiến lược đã đề ra…

 

 Sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một đạt giải ba cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” SV-STARTUP 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

Thầy Huỳnh Công Danh chia sẻ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo trường xác định công tác chính trị tư tưởng là vấn đề quan trọng. Có làm tốt công tác chính trị tư tưởng mới tạo được sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trường đã thực hiện nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để đạt mục tiêu đề ra; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW vào trong từng hoạt động, xác định thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW vừa là nội dung, giải pháp, vừa là động lực quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để làm tốt điều này, Đảng bộ nhà trường đã tập trung xây dựng hệ thống cơ sở pháp lý nội bộ; xác định và phân định thẩm quyền, trách nhiệm của Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban giám hiệu theo đúng tinh thần tự chủ đại học. Đồng thời, Đảng ủy phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đảng viên, của lãnh đạo các đoàn thể; duy trì sinh hoạt, hội họp của Đảng ủy, chi bộ, các tổ chức đoàn thể theo đúng điều lệ. Thời gian qua, mặc dù phải tuân thủ các quy định về giãn cách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng ủy, các chi bộ, các đơn vị vẫn sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn trực tuyến. Giảng viên, sinh viên ứng dụng nhanh chóng, kịp thời các hình thức giảng dạy trực tuyến nên kế hoạch đào tạo được điều hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Nhiều chuyên đề hay

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, một số chi bộ trực thuộc đã tổ chức nhiều chuyên đề có nội dung hay, chất lượng như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước” của Chi bộ Khoa sử; “Cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi tác phong lề lối làm việc trong cán bộ, viên chức và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành” của Chi bộ Phòng ban 1; “Đoàn kết, minh bạch và trách nhiệm giải trình - từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến thực tiễn công tác” của Chi bộ khoa Khoa học quản lý…

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức cho sinh viên viếng nghĩa trang liệt sĩ đầu năm học; chào cờ đầu tuần; duy trì hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo trường và sinh viên. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phát động thi đua; tập hợp, đoàn kết đoàn viên - sinh viên, là người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy nhà trường tiếp tục tập trung công tác phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; giữ nguyên tắc, nề nếp sinh hoạt chính trị, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên và sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên; đánh giá việc học tập nghị quyết, rèn luyện chính trị gắn với việc đánh giá đảng viên, đánh giá xếp loại viên chức, kết quả thực hiện KPIs (Key Performance Indicators - chỉ số đánh giá hiệu suất) hàng năm và xếp loại rèn luyện sinh viên; tìm lối đi riêng trong mọi lĩnh vực hoạt động để tạo ra bản sắc, văn hóa của Đại học Thủ Dầu Một”, thầy Huỳnh Công Danh cho biết thêm.

“Trường đã thực hiện nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ để đạt mục tiêu đề ra; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW vào trong từng hoạt động, xác định thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW vừa là nội dung, giải pháp, vừa là động lực quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị...”.

(Thầy Huỳnh Công Danh, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Thủ Dầu Một)

 


HUỲNH THỦY

Theo http://baobinhduong.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website