Học và làm theo Bác góp phần nâng chất lượng đạo đức công vụ kiểm toán viên nhà nước

Ngày 19/5, Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng KTNN.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo gắn với nâng cao chất lượng kiểm toán 

Báo cáo sơ kết việc thực hiện, đồng chí Lê Đình Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ KTNN nhấn mạnh: Qua 3 năm tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ KTNN ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành. 

Quang cảnh hội nghị. 

Điểm lại những kết quả nổi bật, đồng chí Lê Đình Thăng cho biết, Đảng uỷ KTNN đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đảng gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; đến nay việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, các đoàn thể: ý thức kỷ luật, trách nhiệm công chức, công vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng lên rõ rệt, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo; 100% bí thư cấp ủy các cấp và 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân trong việc thực hiện cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Đảng ủy KTNN xác định việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực chất, không hình thức, xa thực tế, phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Nhấn mạnh những điều này, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ KTNN cho biết, nhiều đơn vị trực thuộc đã có cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế như: xây dựng tiêu chí hàng năm thực hiện và làm theo Bác để đảng viên đăng ký, hàng tháng và sau mỗi đợt kiểm toán tổ chức họp chi bộ, đoàn kiểm toán, lấy tiêu chí này để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tu dưỡng rèn luyện; xây dựng chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo định kỳ mỗi đảng viên phải được kiểm tra, giám sát ít nhất một lần trong hai năm, kể cả cấp ủy viên và lãnh đạo đơn vị… 

Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường và Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ KTNN đã đạt được những kết quả tốt, tạo điểm nhấn quan trọng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn Đảng bộ.

“Ngày hôm qua, 18/5/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương khen thưởng 50 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Trong đó tập thể Chi bộ Văn phòng KTNN khu vực 4 thuộc Đảng bộ chúng ta được khen thưởng. Điều này đã minh chứng rõ kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Đảng bộ trong thời gian vừa qua” – đồng chí Nguyễn Quang Trường nêu rõ.

Chúc mừng những kết quả mà KTNN đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Trường lưu ý, trong điều kiện thực tiễn hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ, tạo nên sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội; vi phạm về đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin, tư tưởng và tình cảm của quần chúng nhân dân vào Đảng. Vì vậy, việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức, phong cách của Người trở nên cần thiết, cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết đối với mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta, giúp đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng uỷ KTNN chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục nâng cao và thống nhất nhận thức cho cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của các từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường cũng lưu ý, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 phải gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện Kết luận số 01 cần đồng bộ với việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được nêu trong Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý". Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa ra biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị…

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng KTNN phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: “Học tập phải trở thành nhu cầu thiết yếu, thường xuyên và liên tục để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm nhuần, thấm đẫm trong mỗi cán bộ, đảng viên của KTNN. Từ đó, làm theo và phải gắn với trách nhiệm nêu gương”.

Đồng chí đề nghị từng cán bộ, đảng viên phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để nâng cao hơn nữa việc họp tập, làm theo Bác.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ KTNN đã công bố Quyết định số 844-QĐNS/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng KTNN giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng KTNN.

Cũng tại Hội nghị, nhiều cá nhân, tập thể đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website