Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Lào Cai lựa chọn đăng ký nội dung “làm theo” Bác là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đương sự tự nguyện thi hành án. Để triển khai thực hiện, các cán bộ, chấp hành viên trong chi cục gương mẫu trong việc chấp hành nội quy của ngành, của đơn vị; trong quá trình giải quyết thi hành án luôn thận trọng, công tâm, khách quan, xử lý các vụ án thấu tình đạt lý, bảo vệ lợi ích chính đáng cho các đương sự. Đặc biệt, cán bộ, chấp hành viên của đơn vị đã khéo léo, linh hoạt, vận dụng khoa học giữa tuyên truyền pháp luật với động viên, thuyết phục đương sự thực hiện theo đơn yêu cầu thi hành án. Kết quả, 6 tháng qua (tính từ 1/10/2022 đến 30/3/2023) có 570/594 vụ việc được giải quyết mà không phải cưỡng chế; nhiều trường hợp sau khi được vận động, giải thích đã tự nguyện thi hành án và nộp các khoản án phí.

 

Ông Đặng Đình Sử, Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai cho biết: Đối với các đương sự chưa tự nguyện thi hành án, chi cục phân công cán bộ tăng cường gặp gỡ, đối thoại, thuyết phục việc chấp hành. “Biện pháp mềm” đã giúp nhiều vụ việc được giải quyết hiệu quả, nhanh chóng; hạn chế đơn thư, khiếu nại, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với chị Hoàng Thị Giang, cán bộ Chi cục THADS huyện Bảo Yên thì việc học và làm theo Bác cũng là làm tốt công việc chuyên môn. Chị Giang chia sẻ: Xác định việc học và làm theo lời Bác không phải là làm những việc cao xa, lớn lao mà từ những việc làm nhỏ nhất, cụ thể, thiết thực, gắn với công việc hằng ngày, tôi luôn gương mẫu trong việc chấp hành nội quy của ngành, của đơn vị; đi sớm về muộn; luôn hòa nhã, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp. Trong quá trình giải quyết thi hành án luôn thận trọng, công tâm, khách quan, xử lý các vụ án thấu tình đạt lý, bảo vệ lợi ích chính đáng cho các đương sự.

Số vụ việc nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, nhưng tỷ lệ vụ việc thi hành án dân sự hoàn thành ở huyện Bảo Yên luôn đạt cao. Để có được kết quả này là nhờ đơn vị đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ thi hành án dân sự Bảo Yên đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ chức trách, nhiệm vụ, các chấp hành viên chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết án theo từng tháng, định kỳ hằng tuần báo cáo lãnh đạo đơn vị. Ngoài ra, các chấp hành viên được phân công theo từng địa bàn phụ trách để sâu sát hơn trong quá trình giải quyết. Đối với những vụ việc phức tạp, đơn vị phân công những chấp hành viên có kinh nghiệm trực tiếp tham gia giải quyết.

Ông Đỗ Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cho biết: Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án tại địa phương, cán bộ ngành thi hành án dân sự tỉnh luôn chủ động xây dựng và nghiêm túc thực hiện kế hoạch của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thể hiện rõ nhất là về ý thức rèn luyện tác phong lề lối, tinh thần, trách nhiệm với công việc. Nhiều cán bộ, đảng viên trong ngành tích cực thực hiện làm hết việc chứ không hết giờ.

Bên cạnh đó, trong thực thi công vụ, các đơn vị đã đưa ra nhiều sáng kiến, cách làm hay nâng cao hiệu quả công việc như: rà soát, xác minh phân loại chính xác các vụ, việc có điều kiện thi hành; tiến trình xử lý, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, có giá trị thi hành lớn; phân công vụ việc giải quyết cho chấp hành viên theo đúng năng lực, sở trường, kinh nghiệm của từng cá nhân để từ đó mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện tự đề ra các phương pháp giải quyết nhằm đạt hiệu quả cao nhất; thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án... Kết quả, 6 tháng vừa qua, ngành THADS tỉnh đã hoàn thành việc giải quyết 1.862/2.231 vụ việc có điều kiện thi hành, đạt 83,5%; về tiền đã giải quyết hơn 96 tỷ đồng, đạt 43% chỉ tiêu được giao.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, ngành thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngành./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website