Học và làm theo Bác để nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp

Cán bộ VKSND thành phố Vĩnh Yên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Chi bộ VKSND thành phố Vĩnh Yên đã chú trọng làm tốt công tác học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, gắn triển khai Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị 05, chi bộ tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung làm theo Bác với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ của mỗi người; trong đó, có đánh giá về những ưu, khuyết điểm của bản thân và giải pháp cụ thể để phấn đấu, rèn luyện. Nội dung đăng ký đảm bảo cụ thể, ngắn gọn, là cơ sở để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Vĩnh Yên Phan Anh Đức cho biết: “Để tạo bước đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng văn hóa công sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên… Quá trình triển khai, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện trước để cán bộ, đảng viên noi theo.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cán bộ, đảng viên của VKSND thành phố Vĩnh Yên đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và có những hành động cụ thể để học và làm theo Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhờ đó, tiến độ và chất lượng giải quyết các loại án của đơn vị được nâng lên, 100% các vụ án được giải quyết đúng hạn, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất những vụ án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy do lỗi chủ quan…”.

Thiết thực học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên của VKSND thành phố Vĩnh Yên đã nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trau dồi phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm sát viên Nguyễn Huy Hoàn cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, tôi luôn tích cực cập nhật, nghiên cứu các kiến thức mới, các văn bản, luật, bộ luật liên quan. Đồng thời, giữ vững tác phong, tinh thần, thái độ đúng mực trong quá trình làm nhiệm vụ, trong giao tiếp với nhân dân...”.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của VKSND thành phố Vĩnh Yên. Những năm qua, hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được đơn vị thực hiện chủ động.

Cùng với đó, trách nhiệm, chất lượng thực hiện quyền công tố trong giai đoạn điều tra có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra; kiên quyết không phê chuẩn hoặc hủy bỏ các quyết định không có căn cứ, trái pháp luật của cơ quan điều tra.

Qua thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự từ đầu năm đến nay, VKSND thành phố Vĩnh Yên đã kịp thời phát hiện một số vi phạm của cơ quan điều tra, ban hành 1 kiến nghị tổng hợp và 3 kiến nghị phòng ngừa.

Chất lượng xét hỏi, tranh luận của kiểm sát viên tại các phiên tòa ngày càng tốt hơn; không có án VKSND truy tố, khi tòa tuyên án không phạm tội; không có án bị cấp phúc thẩm xử hủy để điều tra lại hay bị tòa án trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ hoặc vi phạm thủ tục tố tụng…

Thời gian tới, VKSND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; các chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường các biện pháp chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự”, “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa”....

Chú trọng kiểm tra, đôn đốc, biểu dương và nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các cán bộ, đảng viên có biểu hiện lệch lạc.

Bài, ảnh: Lê Mơ

Theo http://baovinhphuc.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website