Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể

 UBND phường Khai Quang luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Trà Hương

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Khai Quang ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cụ thể hóa những nội dung học và làm theo Bác, Đảng ủy, UBND phường Khai Quang đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực.

Mỗi cán bộ, đảng viên của phường đã lựa chọn các nội dung cụ thể trong học và làm theo Bác để đăng ký thực hiện hằng năm, tập trung vào một số nội dung như đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; gương mẫu, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước…

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà, công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường Khai Quang cho biết: “Là cán bộ trực tại bộ phận một cửa, thường xuyên tiếp xúc với người dân, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tôi luôn tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện nhanh chóng, hạn chế việc phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần…”.

Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố đã tiến hành rà soát, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Trong đó, tập trung các vấn đề bức xúc, phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm như xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; công tác vệ sinh môi trường; bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, đảng viên của thành phố đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác hằng năm với những nội dung cụ thể, thiết thực.

 

 Cán bộ, công chức UBND phường Khai Quang luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Ảnh: Trà Hương

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung thực hiện tốt việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trên địa bàn chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình; thường xuyên quan tâm, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai xây dựng các mô hình, điển hình.

Qua các năm, số lượng đăng ký và chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng lên. Năm 2022 và 2023, thành phố đã xây dựng mới 25 mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 23 đơn vị đăng ký xây dựng 31 mô hình, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng và nhân rộng đã tạo sự lan tỏa tích cực, thu hút và lôi cuốn sự tham gia, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Nhiều mô hình hay đã đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; chú trọng việc cụ thể hóa những lời dạy của Bác thành những nội dung, tiêu chí dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời rà soát, lựa chọn các nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website