Học và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Ban CHQS huyện Quảng Ninh đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và quy định về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đăng ký kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo theo từng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết: “Nhận thức rõ học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, lãnh đạo đơn vị đã chủ động xây dựng các chuyên đề sát tình hình thực tế, tổ chức học tập các nội dung gắn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05. Quá trình thực hiện luôn quán triệt và thực hiện tốt phương châm “3 gắn, 3 phát triển” của Bộ CHQS tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT tỉnh. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

 

 Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quảng Ninh thực hiện các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân dân trong lũ lụt.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung trong sinh hoạt chuyên đề. Thông qua sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã làm sâu sắc thêm các nội dung được xác định trong Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Theo thượng tá Nguyễn Duy Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, các chi bộ mà trực tiếp là bí thư, cấp ủy viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tích cực tự phê bình và phê bình, kiên quyết phê phán những biểu hiện tiêu cực, đạo đức, lối sống không lành mạnh, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc về chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội; xây dựng cơ chế và biện pháp gắn việc triển khai chỉ thị với việc thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thông qua việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương và sinh hoạt “tự soi, tự sửa” trong các cấp ủy, chi bộ, đã tạo được bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, chất lượng công tác được nâng lên, đạt kết quả tốt. Cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác phấn đấu học tập, rèn luyện, thực hiện “nói” đi đôi với “làm”, “xây” đi đôi với “chống”, hướng vào khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc.

Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Ban CHQS huyện Quảng Ninh đã phát động việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua, được đông đảo cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng. Ban CHQS huyện đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện quyên góp và trích từ quỹ hoạt động của đơn vị, huy động công sức của bộ đội và dân quân tự vệ tham gia thực hiện phong trào “LLVT Quảng Bình chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” tại các thôn thuộc xã Võ Ninh, Duy Ninh, Vạn Ninh, Tân Ninh, An Ninh và triển khai hiệu quả mô hình “Chung tay xoa dịu nỗi da cam” trên địa bàn huyện...

Trên tinh thần bám sát các mặt hoạt động của đơn vị, Ban CHQS huyện Quảng Ninh tích cực phát hiện, xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng những tấm gương điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao tinh thần vượt khó trong công tác, học tập, rèn luyện để biểu dương, nêu gương học tập và phổ biến kinh nghiệm.

Nhờ đó, đã xuất hiện những cách làm, mô hình hiệu quả, các phong trào tiêu biểu được biểu dương, nhân rộng, như: Phong trào “Tự soi, tự sửa” của Chi bộ Ban Tham mưu, “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” của Chi bộ Ban Chính trị “Trách nhiệm trong từng công việc” của Chi bộ Ban Hậu cần-Kỹ thuật... Các phong trào đã làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phát triển rộng khắp, trở thành nền nếp thường xuyên, động lực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

“Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) đối với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tiêu chí phấn đấu; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”, thượng tá Nguyễn Duy Đông, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Quảng Ninh chia sẻ thêm.

Thanh Hải

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website