Học tập và làm theo lời Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung xuyên suốt, có vai trò quyết định đến chất lượng các mặt công tác, những năm qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng.

Đảng bộ đã ban hành quy định những chuẩn mực đạo đức, lối sống và tiêu chí cơ bản học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở cho từng tổ chức đảng và đảng viên phấn đấu. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu và làm theo...

 

 BĐBP tỉnh xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm cho cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị, các chuyên đề được gắn với học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, các nghị quyết, chỉ thị cấp ủy đảng các cấp, Chỉ thị 778, 855 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Từ năm 2016 đến 2020, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức 22 buổi/1.680 lượt người học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và 75 buổi/1.800 lượt người quán triệt các chuyên đề, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 98%.

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt các đơn vị ký cam kết triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các quy định và cụ thể hóa o quy chế hoạt động để thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng bộ luôn đề cao ý thức nói đi đôi với làm; chấp hành nghiêm nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, mẫu mực trong công tác; thực hành “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương và sinh hoạt “tự soi, tự sửa” trong các cấp ủy, chi bộ đã tạo được bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; nêu cao trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp; chất lượng công tác, nền nếp chế độ được thực hiện ngày càng có chiều sâu.

Từ năm 2016 đến năm 2020, các đơn vị trong lực lượng đã xác định được vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện, gắn việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.

Phát huy vai trò nòng cốt trên các địa bàn biên giới, BĐBP tỉnh đã tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa bàn biên giới; đồng thời, triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả giúp dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhiều việc làm, mô hình hay như, đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP về làm bí thư đảng ủy xã, sinh hoạt tại một số chi bộ bản các xã biên giới phía tây của tỉnh”; nhận đỡ đầu thôn, bản khó khăn; phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, các chương trình, mô hình tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới, như: Chương trình “Xuân Biên phòng-ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Ánh sáng vùng biên”, “Con nuôi đồn biên phòng”... đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới, tạo nguồn lực, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", 5 nội dung "xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, khu vực biên giới.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website