Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì

Nhân dân xã Túng Sán làm đường bê tông nông thôn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lù Văn Chung cho biết: Hàng năm, BTV Huyện ủy luôn chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác cụ thể gắn với chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Lấy việc học tập và làm theo Bác để đánh giá chất lượng hoạt động và tiêu chí thi đua của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua như: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng NTM, sản xuất, kinh doanh giỏi… Thông qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm “Học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”, các chi, Đảng bộ đã rà soát, lựa chọn các vấn đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, coi đây là giải pháp để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Huyện đã lựa chọn 2 nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 đó là: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT và sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ thị trấn Vinh Quang giúp nhân dân cải tạo vườn tạp.

Với nội dung đột phá cải cách TTHC, huyện đã chỉ đạo đơn giản hóa các TTHC, đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Hiện nay, huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Văn phòng HĐND – UBND huyện; các xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa điện tử qua phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3. 100% văn bản hành chính được trao đổi qua hệ thống VNPT ioffice. Duy trì tốt hệ thống giao ban trực tuyến liên thông cấp huyện, xã với 3 điểm cầu cấp huyện, 24 điểm cầu xã, thị trấn, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Với nội dung đột phá về sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, huyện đã hoàn thành việc sáp nhập xã Bản Péo vào xã Nậm Dịch (theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV). Đưa học sinh tại 11 điểm trường về 10 trường chính; sáp nhập 10 đơn vị trường chính thành 5 đơn vị, giảm 5 hiệu trưởng. Thống nhất phương án sáp nhập Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Dân số - KHHGĐ và giải thể Phòng Y tế huyện; giải thể Phòng khám đa khoa khu vực Chiến Phố… Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, từng bước đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả ngày càng được nhân rộng như: Trồng cây ăn quả tại các xã Chiến Phố, Pố Lồ, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn; sản xuất, chế biến chè tại các xã Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu, Túng Sán; chăn nuôi hàng hóa ở Tụ Nhân, Hồ Thầu, Nam Sơn; trồng lúa gạo chất lượng cao ở xã Bản Luốc…

Cùng với đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm được triển khai hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Từ năm 2016 - 2020, huyện đã tổ chức 650 cuộc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân; tiếp nhận xử lý 3.032 ý kiến của nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, phòng, ban luôn chú trọng đổi mới phong cách, tác phong làm việc, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website