Học tập và làm theo Bác: Cụ thể hóa từng hoạt động, phong trào thi đua

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua làm theo lời Bác và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cụ thể hóa trong từng hoạt động, các phong trào thi đua của công đoàn. Trong đó, cán bộ công đoàn thực hiện tốt việc nêu gương, học đi đôi với làm; lực lượng đoàn viên, người lao động không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiếp thu công nghệ mới… Với nhiều mô hình hay, cách làm tốt, qua 3 năm triển khai thực hiện (2021-2023), các cấp công đoàn đã tuyên dương gần 3.500 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã giúp nữ đoàn viên và người lao động thể hiện vai trò và khả năng trong công cuộc đổi mới của Đảng, giữ vững phẩm chất và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, tham gia ngày càng nhiều, có hiệu quả hơn trong quản lý xã hội, sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp, nông thôn và trong các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể, đào tạo ra nhiều thế hệ có ích cho xã hội.

Trong năm 2023, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có hơn 730 tập thể và gần 190.000 phụ nữ được công nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 5 tập thể, 3 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ và bằng khen chuyên đề.

Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai về thực hiện các phong trào thi đua với nhiều mô hình hay, cách làm tốt ở tất cả khối ngành, lĩnh vực công tác.

Để tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam...

Theo bà Thái Thu Xương, việc học tập và làm theo lời Bác là cả một quá trình, mỗi đoàn viên, công nhân lao động phải xây dựng cho mình kế hoạch học tập, làm theo bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất trong học tập, lao động, sản xuất và trong cuộc sống hằng ngày. Đối với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các cấp công đoàn tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục vận động triển khai thực hiện trong đoàn viên, người lao động; nghiên cứu triển khai các mô hình mới nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia cả nam và nữ, không nhất thiết chỉ mình người lao động nữ tham gia.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương 82 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website