Học Bác tinh thần gần dân, hiểu dân và trọng dân

 Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân luôn được cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn các thủ tục tận tình, chu đáo. Ảnh: Trường Khanh

Với chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; công tác pháp chế… Sở Tư pháp luôn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động phong trào thi đua gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với phương châm gần dân, hiểu dân và trọng dân.

Qua đó giúp mỗi cán bộ công chức, viên chức trong ngành nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công việc, không ngừng nỗ lực cố gắng, tự rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức nghề nghiệp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Nổi bật là tinh thần học Bác của Phòng Hành chính tư pháp có chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đăng ký hộ tịch, giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp…

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, mỗi cán bộ trong phòng tích cực nghiên cứu văn bản, quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại.

Đối với những thủ tục thuộc thẩm quyền được cán bộ phòng trực tiếp thu nhận hồ sơ, báo cáo lãnh đạo, xem xét giải quyết theo quy định và trả kết quả ngay trong ngày, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Chỉ tính riêng năm 2023, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được triển khai hiệu quả. Đơn vị đã trả kết quả 7.132 trường hợp, trong đó, đúng và trước hạn 7.099 hồ sơ.

Bà Nguyễn Thị Vân, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên cho biết, mỗi khi thực hiện các TTHC trong lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, người dân đều được cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn rất tận tình, chi tiết.

Hiện nay, công tác LLTP đang được triển khai xây dựng phần mềm kết nối, cung cấp thông tin và số hóa dữ liệu giữa ngành tư pháp, công an, tòa án, viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh nên có nhiều thao tác, thông tin người dân chưa nắm được, thực hiện chưa đúng, phải hỏi lại nhiều lần nhưng vẫn được cán bộ hướng dẫn chu đáo, niềm nở. Nhờ đó, không khí làm việc thoải mái, cởi mở và hiệu quả cao.

Cùng với Phòng Hành chính tư pháp, tinh thần học và làm theo Bác của cán bộ, công chức, viên chức Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cũng thường xuyên được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hằng năm, phòng tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân; hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội.

Cán bộ Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu văn bản pháp luật để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Ảnh: Trường Khanh

Mặc dù khối lượng công việc lớn, thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng chính sách, người khuyết tật, người nghèo, người hạn chế về nhận thức pháp luật, song, quá trình thực hiện nhiệm vụ, gặp gỡ, tiếp xúc tuyên truyền với người dân, bên cạnh việc linh hoạt, chủ động áp dụng những hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, dễ hiểu, dễ nhớ, mỗi cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ hòa nhã, lịch sự giao tiếp với người dân.

Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức trên 1.400 cuộc PBGDPL trực tiếp với trên 152,8 nghìn người tham gia, tăng hơn 1.000 cuộc so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung tuyên truyền ở nhiều lĩnh vực: Đất đai, bồi thường GPMB; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm; phòng chống bạo lực gia đình… Nhờ đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, năm 2024, Đảng bộ Sở Tư pháp tập trung đẩy mạnh học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Trọng tâm là phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nói đi đôi với làm để trở thành tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ noi theo.

Lãnh đạo sở thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu.

Tích cực xây dựng hình ảnh cán bộ tư pháp gần dân, hiểu dân và trọng dân, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành trong quá trình thực hiện tư tưởng của Bác về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website