Học Bác để “ích nước, lợi dân”

Lãnh đạo xã Ninh Xá kiểm tra cơ sở sản xuất nem Bùi Tuấn Liên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sàng, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Xá cho biết: “Đảng bộ xã có 15 Chi bộ, 405 đảng viên. Học tập và làm theo Bác là điều không dễ, nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên và người dân quyết tâm, sắt son với Đảng, với Bác, thì ai cũng có thể làm được từ những việc giản dị hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi. Để “ích nước, lợi dân”, hằng năm, Đảng ủy xã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Để Chỉ thị 05 lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, Đảng ủy xã Ninh Xá tích cực tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Từ các cuộc vận động, phong trào thi đua ở Ninh Xá xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến: Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” của UBND xã; Hội Phụ nữ xây dựng “Làng 3 sạch”; Hội Nông dân đẩy mạnh phong trào vệ sinh đồng ruộng; Hội Cựu chiến bảo vệ môi trường; mô hình phát triển nghề nem ở thôn Bùi Xá; ông Nguyễn Đức Lụa ở thôn Dư Xá phát triển mô hình VAC... Bà Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Ninh Xá cho biết: “Những năm qua, Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường, như: Không đổ nước thải, rác thải ra lòng, lề đường và hệ thống kênh mương; phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; thường xuyên tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh trên đường giao thông và các công trình công cộng”. Đến nay, 9/9 Chi hội CCB ở xã Ninh Xá thành lập mô hình CCB tự quản đoạn đường gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn làng quê xanh, sạch, đẹp. 

Hướng về cơ sở, Đảng ủy xã chỉ đạo các Chi bộ cơ sở lựa chọn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Ông Phạm Viết Đoàn, Bí thư Chi bộ thôn Bùi Xá cho biết: “Chi bộ có 76 đảng viên. Mục đích cuối cùng của việc học và làm theo Bác là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Do đó, trong buổi sinh hoạt Đảng hằng tháng, Chi bộ quán triệt đầy đủ chỉ thị, nghị quyết của Đảng và những chính sách mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, Chi ủy định hướng cán bộ, đảng viên tập trung tham gia thảo luận, đóng góp về những vấn đề gần gũi, đem lại lợi ích cho người dân như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây mầu vụ đông trở thành vụ chính; xây dựng đường giao thông nông thôn; giữ gìn và bảo vệ môi trường; tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phát triển nghề nem truyền thống...”. Đến nay, thôn Bùi Xá có 70/454 hộ gia đình làm nghề nem, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động địa phương. Để sản phẩm làng nghề vươn xa, cấp ủy Chi bộ tuyên truyền, vận động các gia đình phối hợp với các ngành chức năng tham gia Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Tiêu biểu như nem Bùi Tuấn Liên, nem Bùi Thảo Nhàn... Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm 2022; nhiều năm liên tục Chi bộ thôn Bùi Xá đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Với quyết tâm và tinh thần đoàn kết, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Ninh Xá nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website