Hà Giang: Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp quán triệt chuyên đề toàn khóa về Học và làm theo Bác

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh Hà Giang; đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tại Hội nghị, các cán bộ đoàn chủ chốt trực thuộc Đoàn khối CQ-DN tỉnh Hà Giang được lãnh đạo Đoàn khối CQ-DN tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề: Thông tin thời sự, vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa về học và làm theo Bác do Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang tổ chức ngày 27/9. (Ảnh: H.D)

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cán bộ đoàn chủ chốt trực thuộc Đoàn khối CQ-DN tỉnh Hà Giang  nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ Đoàn khối CQ-DN tỉnh. Từ đó, cùng cơ quan, doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang./.

Hà Duy

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website