Giáo sư Hoàng Chí Bảo trò chuyện cùng tuổi trẻ Quảng Ninh
Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cùng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XII và các Báo cáo viên diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quản lý (giai đoạn 2023 – 2027) cùng hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 20 điểm cầu trực tuyến tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Giáo sư Hoàng Chí Bảo trò chuyện cùng tuổi trẻ Quảng Ninh ảnh 1

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo trò chuyện cùng tuổi trẻ Quảng Ninh.

Hội nghị được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên cả nước,

Tại Hội nghị Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng đã truyền đạt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các báo cáo viên đã được nghe quán triệt các nội dung của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”.

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Cùng với Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam”, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo trò chuyện cùng tuổi trẻ Quảng Ninh ảnh 2

Hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 20 điểm cầu trực tuyến tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh dự Hội nghị trực tuyến.

Phát biểu tại Hội nghị, chị Nguyễn Phương Thảo - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh yêu cầu sau hội nghị, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các mô hình học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các công trình, phần việc đối với các tập thể, các mô hình, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác gắn với đổi mới, sáng tạo, trong học tập, lao động, công tác; thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với hành”, chú trọng việc “làm theo” bằng hành động cụ thể thông qua thực tiễn phong trào; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, đưa nội dung học tập chuyên đề năm vào sinh hoạt đoàn, xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền sâu rộng gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục.

Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện gương người tốt việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; Phát huy tính tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; xác định việc đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Bên cạnh đó, tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nêu cao tinh thần tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website