Gia Nghĩa học và làm theo Bác

Chỉ đạo sâu sát, đồng bộ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 1-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Thành ủy Gia Nghĩa đã ban hành Kế hoạch số 23-KH/ThU, ngày 5-10- 2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05). Trong đó, xác định rõ những nội dung cơ bản, trọng tâm học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.

Thành ủy Gia Nghĩa khen thưởng các tập thể xuất sắc trong học và làm theo Bác

 Theo đồng chí Vi Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, kịp thời các cơ quan tham mưu của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình,....về xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua,... để triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị và chuyên đề hằng năm. Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới triển khai thực hiện. Ban Dân vận hướng dẫn triển khai việc tổ chức kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với đoàn viên, hội viên... Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung toàn khóa và hằng năm.

Đồng chí Thái Minh Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, trong quá trình triển khai, Thành ủy Gia Nghĩa nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, đồng thời, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; xác định rõ trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên để lôi cuốn, lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ.

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, điển hình như các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, trên 88% thôn, bon, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn thôn, bon, tổ dân phố văn hoá, trên 75% xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hoá, 97% cơ quan thuộc thành phố đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hoá; phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” nên từ năm 2016 đến nay, thành phố đã giảm được 348 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5% xuống còn 0,41%, đến nay, trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo; phong trào: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả tích cực, thực chất.

                                     Gia Nghĩa trở thành thành phố từ ngày 1-1-2020

Qua 5 năm triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong xã hội, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân, đã xuất nhiều mô hình hay, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu như: ông Bùi Cao Nưu - Hội viên hội cựu chiến binh thôn Tân An, xã Đắk Rmoan, ông Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tân, Mai Văn Chưởng, Trần Thanh Việt, Đỗ Việt Xuân, Đinh Văn Xuyên, bà Diệp Thị Xìn, Dương Thị Hồng Ánh - phường Quảng Thành,đã hiến đất để xây dựng, mở rộng khuôn viên trường học, hội trường tổ dân phố, mở rộng đường, xóa điểm đen tai nạn giao thông; nhiều chi bộ, chi hội, đoàn thể, cá nhân ở các xã, phường đã gắn kết với các địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ những gia đình khó khăn, tạo công ăn việc làm cho hội viên như: Chi hội Cựu Chiến binh Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức; Chi bộ trường Tiểu học Thăng Long; bà Phạm Thị Là, Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung; Đoàn phường Nghĩa Tân, Hội phụ nữ Công an thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, bốn chuẩn mực của phụ nữ: “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động xây dựng phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” bằng nhiều hình thức thiết thực, thu hút được 3.191 thành viên tham gia, phát triển được 73 tổ tiết kiệm với 3.191 chị em tham gia, tổng số tiền tiết kiệm 2,9 tỷ đồng, giúp cho 310 chị vay xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình. Hội Cựu chiến binh phường Nghĩa Trung gây dựng quỹ “Vì đồng đội” số tiền 340 triệu đồng giúp hội viên phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân phường Nghĩa Tân hỗ trợ 12 gia đình hội viên sản xuất, chăn nuôi tổng trị giá gần 40 triệu đồng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Gia Nghĩa Thái Minh Châu cho biết, để kịp thời động viên, khích lệ và ghi nhận những kết quả đạt được, tại Hội nghị sơ kết 5 năm mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa đã biểu dương, khen thưởng 8 tập thể và 38 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website