Dữu Lâu lan tỏa việc học và làm theo Bác

Phường Dữu Lâu tăng cường các nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa cho người dân - Nhà văn hóa khu Bảo Đà được xây dựng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Phường cho biết: “Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng chủ đề năm; gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy Đảng luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, UBND phường Dữu Lâu đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế để tìm ra giải pháp thực hiện với mục tiêu cao nhất là làm lợi chính đáng cho người dân. Lắng nghe ý kiến, kiến nghị của dân, công tác kiểm tra giám sát thực hiện quy chế dân chủ được chú trọng. Cùng với đó, Phường tập trung đổi mới phương thức làm việc của cán bộ công chức, viên chức, giải quyết kịp thời những vướng mắc của nhân dân. Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Công tác cải cách thủ tục hành chính; giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng...

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng Phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Đặc biệt, tác phong lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao. Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Bí thư Đảng ủy phường cho biết thêm: “Qua kiểm điểm đánh giá hàng năm, các tập thể, cá nhân đều hoàn thành tốt nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác. Nhiều phần việc thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của phường đã phát huy hiệu quả cao như: Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; giữ gìn trật tự đô thị; vệ sinh môi trường...”.

Những việc làm thiết thực từ việc học và làm theo Bác đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song phường đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra. Các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mức trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ. Trong điều kiện đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, Đảng bộ tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, kích thích các thành phần kinh tế trên địa bàn phát triển. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng tăng cường, năng lực điều hành của chính quyền được nâng lên, vai trò MTTQ và các đoàn thể được phát huy. Kết quả, năm 2020, Phường đạt phường văn minh đô thị, Đảng bộ Phường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Anh Thơ

Theo http://baophutho.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website