Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định.
Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh quân khu 3 và các tỉnh, thành phố.
 
 Về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện các chức sắc tôn giáo, các nhân chứng được gặp Bác Hồ; các gương điển hình tiên tiến trong học tập làm theo Bác;…

 

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nêu rõ: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho phong trào cách mạng ở địa phương, trong đó có tỉnh Nam Định - “cái nôi” của phong trào công nhân thế kỷ XX. Từ năm 1946 đến năm 1963, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định vinh dự được 5 lần đón Bác. Đó là những mốc son lịch sử vẻ vang, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu nặng của Người dành cho tỉnh Nam Định, mãi mãi là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 

Trong những lần về thăm và làm việc tại Nam Định, Bác đều ân cần chỉ bảo, dặn dò sâu sắc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phải đoàn kết một lòng; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng đảng, “Các cấp ủy cần chú trọng đến việc phát triển Đảng, củng cố chi bộ, đẩy mạnh việc phê bình và tự phê bình trong Đảng, làm cho mỗi chi bộ, mỗi đảng viên nhận rõ vai trò lãnh đạo của mình”; đồng thời phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế của tỉnh, như: sản xuất nông nghiệp và công nghiệp dệt; quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng cao…

Những lời chỉ dạy của Người là di sản tinh thần quý giá, “kim chỉ nam” để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nam Định thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh, như Bác hằng mong muốn.

Thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh không ngừng nỗ lực cố gắng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chung sức, đồng lòng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng, giành được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước. Trong thời kỳ đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Nam Định đã tham gia đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến với hơn 20 vạn người, gần 370 nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hơn 1 triệu mét vải,... góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đổi mới và nền nếp; triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; có hiệu ứng tích cực, chuyển biến sâu sắc từ việc học và làm theo Bác về lề lối, tác phong làm việc và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng việc làm cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị...

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. 

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là đoàn kết “lương - giáo”, trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An ninh, quốc phòng được giữ vững để phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã luôn quan tâm chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và các trung tâm kinh tế lân cận; khẳng định kinh tế biển là động lực phát triển của tỉnh; tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút những doanh nghiệp lớn, công nghệ cao đầu tư vào tỉnh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thường xuyên quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật của đội ngũ công nhân lao động để họ từng bước làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng các công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế... Gần 30 năm liên tục, tỉnh Nam Định là đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục; tiếp tục bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa, các di sản của tỉnh; Nam Định là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước về đích nông thôn mới trước hạn 1,5 năm.

Những lời chỉ dạy của Người đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định ra sức thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và có hiệu quả. Những thành tựu đó tạo niềm tin vững chắc để Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vững vàng tiến bước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh theo đúng lời Bác dạy.

Trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nam Định thực hiện lời căn dặn của Bác, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương; những nơi in dấu chân Bác, ngày nay đều phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với những kỳ vọng của Bác. Thành phố Dệt Anh hùng năm xưa nay đã vươn mình mạnh mẽ thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Năm 2022 vừa qua, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định đã triển khai, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ với những thành quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội với hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng nhận thấy Nam Định hôm nay đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động của đồng bằng sông Hồng có diện mạo đang từng ngày đổi thay, tươi đẹp hơn xưa, đậm đà bản sắc, tạo sức sống mới, khí thế mới. Để có được kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh; là minh chứng sống động trong thực hiện lời hứa với Bác kính yêu khi Người về thăm Nam Định.

Chủ tịch nước nhắc nhở, nhìn lại chặng đường đã qua, những thành tích to lớn đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lòng mong đợi của Bác. Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định là cơ hội để nhắc nhở, ôn lại truyền thống, tiếp thêm sức mạnh để quân và dân tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đúng với tâm nguyện của Người khi về thăm Nam Định.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức và những bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh những năm qua; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác qua 5 lần Người về thăm Nam Định.

Theo đó, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Quan tâm đầu tư hơn nữa cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa. Huy động mọi nguồn lực giải quyết các điểm nghẽn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung phát triển công nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ và đô thị, ưu tiên các dự án quy mô lớn, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn có chất lượng, hiệu quả cao. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững.

Chủ tịch nước trao quà tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động tại Lễ kỷ niệm. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là miền quê giàu truyền thống hiếu học, lịch sử, văn hóa, yêu nước và cách mạng, Nam Định cần tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cao quý đó cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; giải quyết tốt an sinh xã hội. Là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, có vị trí chiến lược quan trọng, Chủ tịch nước đề nghị Nam Định phải tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nam Định cũng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng khi Người về thăm Nam Định. Là một tỉnh có đông đồng bào theo đạo, Nam Định phải “thật sự quan tâm đến phần đời và phần đạo của đồng bào”, “đoàn kết lương giáo”, “đoàn kết từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài”, vì sự giàu mạnh của tỉnh và hạnh phúc của nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương và 60 năm Bác Hồ về thăm, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định sẽ thực hiện tốt hơn những lời Bác dạy đối với tỉnh nhà, luôn đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng Nam Định ngày càng văn minh, giàu đẹp, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh ủy Nam Định vinh danh 60 gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”.

Tiếp đó, với chủ đề “Theo dấu chân Người”, Chương trình Nghệ thuật đặc biệt với nhiều tiết mục đặc sắc đã diễn ra, được chia thành 3 chương: Nam Định nhớ Bác, Nam Định làm theo lời Bác, Nam Định - Khát vọng tương lai. Các tiết mục khắc hoạ rõ nét tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Nam Định và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nam Định đối với Bác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhà truyền thống ngành dệt may Việt Nam tại thành phố Nam Định. 
*Trước đó, đồng chí Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử - văn hoá Đền Trần, Khu tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh; thăm Bảo tàng Dệt may Việt Nam; thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Kiên (Xuân Trường); kiểm tra tiến độ thi công dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.