Đồng Tháp: Biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

 Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: https://dongthap.gov.vn)

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, cấp uỷ cơ sở luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; quán triệt các cấp uỷ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các tổ chức đảng trong Khối đã nghiêm túc đưa nội dung tự phê bình và phê bình, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên vào sinh hoạt định kỳ chi bộ và cuối năm.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua được phát động, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình, tự điều chỉnh phương thức làm việc khoa học, dân chủ, sẵn sàng đi trước, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu thực hành tiết kiệm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Công tác biểu dương, khen thưởng, giới thiệu, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được cấp uỷ cơ sở quan tâm, thực hiện tốt.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được qua 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của ĐUKCCQ tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đồng thời đề nghị, thời gian tới, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, có tính đột phá, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát gắn với biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể; giới thiệu, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả…

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và 75 cá nhân.

PV

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website