Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền học và làm theo Bác

Cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ tìm hiểu triển lãm ảnh về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ.

Hàng năm, Khu tưởng niệm đã đón nhiều lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân trong, ngoài tỉnh đến dâng hương, báo công tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh... Năm 2022, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, đoàn đại biểu thị xã Nghĩa Lộ, các huyện phía Tây của tỉnh đã tổ chức nghi lễ chào cờ, nghe lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945, thu hút trên 3.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân đến dự. Qua các hoạt động như thế tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thị xã trong thời gian qua.

Cô giáo Phạm Thị Thanh Hiền - Trường Tiểu học và THCS Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Tham gia dâng hương, báo công tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, học sinh nhà trường được vun đắp thêm ý thức, trách nhiệm của bản thân về đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng để không ngừng rèn giũa, trau dồi tri thức, đạo đức, trở thành người có ích trong xã hội. Chúng tôi thấy rằng, đây là một hình thức tuyên truyền học và làm theo Bác rất ý nghĩa”.

Những năm qua, tại huyện Mù Cang Chải, "Ngày cuối tuần cùng dân” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia. "Ngày cuối tuần cùng dân” cũng chính là một hình thức thiết thực để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng, cụ thể trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên khi việc học và làm theo Bác được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, vì dân, tạo được sự gắn bó chặt chẽ, gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động trên địa bàn; xóa bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong năm 2022, toàn huyện đã tổ chức hơn 1.600 lượt cán bộ gồm: Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tham dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ cơ sở; trên 6.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và gần 20.000 lượt người dân tham gia thực hiện các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố; tổ chức 250 hội nghị tuyên truyền cấp huyện, cấp xã, thị trấn với hơn 8.000 lượt người tham gia; tổ chức được trên 2.500 buổi tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, họp bản, tổ dân phố, thu hút trên 12.000 lượt người nghe.

Qua đó, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến, đề xuất, góp ý của nhân dân về các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn... Cùng đó, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện cũng chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, các hội nghị chuyên đề của cơ quan, đơn vị với nội dung phù hợp, tập trung thảo luận, bàn bạc, thống nhất, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể chi bộ, cơ quan, đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, các cấp ủy đã đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đặc biệt, đã tận dụng hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số như: Internet, mạng xã hội; ứng dụng hiệu quả "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”; chú trọng phản ánh, tuyên truyền kịp thời về gương "người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước, quê hương Yên Bái phồn vinh, hạnh phúc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website