Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và kỷ niệm Chương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối 2/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự chương trình có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; một số đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Thường trực các Tỉnh uỷ, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và đại diện điển hình tiêu biểu trong toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

“Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” là chương trình giao lưu thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua 5 năm tổ chức, Chương trình đã tôn vinh hàng chục cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tập thể, cá nhân này là những chi bộ, đảng bộ và Gương lãnh đạo, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, bác sỹ, giáo viên, doanh nhân, chức sắc tôn giáo đã cống hiến, đổi mới, sáng tạo tiêu biểu đem lại những giá trị nêu gương to lớn có sức lan tỏa trong xã hội; có những cá nhân đã từng gặp Bác Hồ từ đó đã trở thành động lực để cá nhân suốt đời phấn đấu, khuyến học, khuyến tài vì cộng đồng.

Điểm chung của những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệt huyết và tinh thần phục vụ nhân dân, không quản khó khăn, gian khổ, dám cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc, dám đấu tranh với cái sai, cái xấu; phát huy sáng tạo trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, đưa giá trị nhân văn, nhân bản Việt Nam ra thế giới.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình. Đồng chí khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng, suốt đời cống hiến, hy sinh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Chính ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sự hy sinh quên mình cho dân, cho nước và niềm tin mãnh liệt của Người vào sức mạnh của Nhân dân, vào tương lai tươi sáng của dân tộc đã truyền cảm hứng cho dân tộc ta, quy tụ sức mạnh niềm tin, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi cuốn triệu triệu người dân Việt Nam quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực hành động trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi soi sáng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, làm theo để đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, nhu cầu văn hóa tự thân của đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc, thế và lực của đất nước, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao… Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó, có sự đóng góp quan trọng của các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”, chúng ta xúc động dõi theo những tấm gương điển hình bằng những việc làm thiết thực, học và làm theo Bác từ những điều dung dị nhất, mộc mạc nhất nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đó là những tấm gương đầy tinh thần trách nhiệm và nhân văn, có sức lôi cuốn và truyền cảm hứng đến cộng đồng xã hội, những tấm gương luôn nỗ lực không ngừng, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình dựng xây đất nước.

 Các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn tiết mục văn nghệ trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” - ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các điển hình này tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, thực sự thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội. Và trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tuyên dương với những thành tích, những đóng góp tích cực cho sự trường tồn, phát triển của đất nước, cho hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng, mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn sẽ gắn kết muôn triệu trái tim, cùng chung ý chí, quyết tâm, tiếp tục “phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”. 

Với tinh thần ấy, đồng chí mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí lưu ý, sự hài lòng của người dân là thước đo phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác và uy tín của cán bộ, đảng viên, công chức, và mỗi cơ quan, đơn vị. Niềm tin của người dân đối với Đảng, với chế độ là tài sản vô giá của xã hội, cần ra sức gìn giữ, phát huy. Vì điều thiêng liêng đó, học và làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân, làm tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân - một chỉ số quan trọng của phát triển; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Mỗi cá nhân điển hình tiếp tục phát huy những việc làm ý nghĩa, gương mẫu, trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa, xây dựng đất nước, quê hương; giữ gìn, phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh, lan tỏa, nhân rộng từ điển hình ra xã hội.

Năm 2023 ghi dấu 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, chúng ta càng quyết tâm hơn, thể hiện tinh thần thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, tự tin trên hành trình thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc - một hành trình mà chúng ta luôn có Bác ở bên, một hành trình quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại./.