Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hay, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo tóm tắt kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày cho thấy, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 01 trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp chủ động xây dựng kế hoạch làm theo, thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương, kịp thời, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tồn tại, hạn chế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng phong phú và chất lượng. Công tác tuyên truyền được chú trọng, được đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền. Công tác sơ kết được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời biểu dương các điển hình xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể  và 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Anh Tuấn)

Tỉnh ủy đã tổ chức 4 Hội nghị dưới hình thức trực tuyến với điểm cầu Trung ương và truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh tới các điểm tổ chức hội nghị trong toàn tỉnh, tạo sự lan tỏa nội dung các chuyên đề do Báo cáo viên Trung ương truyền đạt đến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; đồng thời ghi hình nội dung truyền đạt của Báo cáo viên Trung ương cung cấp cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để chỉ đạo các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Theo đồng chí Nguyễn Trung Hiền, 100% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo năm 2021 là 96,8%, năm 2022 là 98,5%, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xác định, lựa chọn nội dung đột phá tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét gắn với các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nhiều cách làm hay, sáng tạo được các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.

Việc đưa các nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai thực hiện, số chi bộ đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên đạt tỷ lệ cao, năm 2021 là 96,6%, năm 2022 là 97%.

Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, hội thảo, giao lưu, triển lãm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự.

Đáng chú ý, đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo đã chủ động bám sát đời sống xã hội, những điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân, phát huy trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm, sáng tạo những tác phẩm hay, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, cụ thể: Một số cấp ủy cơ sở xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện còn chậm, chưa sát với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; nội dung đăng ký làm theo của một số đảng viên còn hình thức, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn chưa phù hợp với từng loại hình chi bộ, cơ quan, đơn vị; việc nắm bắt tình hình và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tồn đọng có nơi, có lúc còn mức độ; công tác tuyên truyền các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đậm nét, chưa tạo sự lan tỏa trong xã hội...

Thời gian tới, cấp ủy các cấp định kỳ hằng năm đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Quy định số 101, Quy định số 55, Quy định 08 vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Tiếp tục tuyên truyền giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2021 - 2025…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân", gắn với tuyên truyền kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05, xác định đây vừa là yêu cầu bắt buộc, trách nhiệm vừa là ý thức tự giác, nhằm củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng nội dung học tập Chỉ thị 05 trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với các nhiệm vụ chính trị, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và động viên, khuyến khích hội viên, văn nghệ sỹ, nhà báo tích cực tham gia sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trao 38 giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 1, giai đoạn 2021 - 2025.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị./.