Đảng bộ huyện Mỹ Xuyên đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa nội dung chỉ thị vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực như: việc lãnh đạo, chỉ đạo trồng lúa trên nền đất nuôi tôm; công tác giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng xã nông thôn mới; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả, 100% các chi, đảng bộ đều thực hiện tốt. Hàng năm, các chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt so nghị quyết đề ra, nhiều vụ việc bức xúc ở cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Từ đó, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

 

 Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: H.LAN

Đối với các chi, đảng bộ cũng đưa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bản cam kết gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký học tập và làm theo với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ; nội dung đăng ký cụ thể, ngắn gọn, dễ thực hiện, là cơ sở để chi ủy, đảng ủy đánh giá, phân loại hàng năm.

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Đông cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, trên cơ sở các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy kịp thời ban hành kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai quán triệt chuyên đề hàng năm, kết quả có trên 97% đảng viên học tập. Điển hình năm 2020 có 14/14 chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó có 12 chi bộ chọn khâu đột phá về xây dựng hệ thống chính trị, 1 chi bộ chọn thay đổi phong cách hướng tới sự hài lòng của người bệnh, 1 chi bộ chọn thực hiện 1 vụ tôm, 1 vụ lúa, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cũng tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Điển hình như ông Lâm Văn Phấn (xã Tham Đôn) được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chọn gương điển hình “người tốt, việc tốt” tham gia buổi giao lưu, tọa đàm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức năm 2018. Hay ông Phùng Minh Út (xã Gia Hòa 2) được mời tham gia giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2019 tại Hà Nội. Và còn nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đề ra phương hướng tập trung khắc phục kịp thời, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nề nếp, có chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Minh Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Xuyên cho biết, để thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới phương pháp chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình học tập làm theo Bác phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị, trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Kịp thời nhân rộng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, tạo sức lan tỏa trong mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương… Phấn đấu đưa Mỹ Xuyên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

THIỆN NHẬN

Theo http://baosoctrang.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website