Cụ thể hóa chuyên đề học tập, làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội (KT- XH), bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh, quốc phòng năm 2024 - 2025.

Tại Đảng bộ Trác Văn (thị xã Duy Tiên), để góp phần thực hiện tốt nội dung chuyên đề 2024 - 2025 cũng đồng thời là nội dung quan trọng trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ xã về phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung đẩy mạnh khai thác, sử dụng các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang diện mạo nông thôn mới (NTM), xây dựng quê hương Trác Văn thật sự trở thành vùng quê đáng sống. Đồng thời, đảng ủy xã tiến hành thảo luận, thống nhất cụ thể hóa chuyên đề năm 2024-2025 về học tập, làm theo Bác vào việc phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn, cơ quan, đơn vị chủ động sâu sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, nắm bắt những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân; tham mưu, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm ngay từ khi phát sinh, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Đồng chí Lê Văn Tiến (Bí thư Chi bộ thôn Tường Thụy 3, xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên) cho biết: Trên tinh thần tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những nội dung trọng tâm của chuyên đề, ban chi ủy chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để CBĐV, nhân dân trong thôn thấu hiểu sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; khơi dậy trong nhân dân khát vọng cống hiến, làm giàu chính đáng trên cơ sở phát huy nội lực của bản thân, gia đình và những tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương. Mặt khác, lựa chọn những mô hình phát triển KT-XH đã và đang cho hiệu quả thiết thực, rõ nét để giới thiệu, hỗ trợ, khuyến khích nhân rộng trên địa bàn gắn với phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển KT-XH trong nhân dân ở mỗi cộng đồng dân cư.

CBĐV các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024-2025. Ảnh: Khang Ninh

CBĐV các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024-2025. Ảnh: Khang Ninh

Hướng tới mục tiêu gắn đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị ở Đảng bộ Kim Bảng cũng đang khẩn trương xây dựng những mô hình hay, phần việc sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, mỗi CBĐV, CCVC cũng đã tự giác lựa chọn ít nhất một việc làm ý nghĩa, thiết thực trong học tập, làm theo Bác gắn với nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phù hợp với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Phạm Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, Kim Bảng, chỉ tiêu phát triển kinh tế có liên quan mật thiết đến các chỉ số bảo đảm an sinh xã hội, bởi không thể nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm phúc lợi xã hội dựa trên một nền tảng kinh tế kém phát triển. Chính vì thế, tiếp thu những nội dung cốt lõi của chuyên đề 2024 - 2025, Đảng bộ Thanh Sơn tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, thực hiện tốt các khâu đột phá đã được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, đảng bộ xã và bảo đảm phù hợp với những mục tiêu chủ yếu của tỉnh về phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng, mức sống của người dân; thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa; phối hợp thực hiện, lồng ghép các chương trình giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội và huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hướng tới mục tiêu đưa xã Thanh Sơn trở thành phường trong thời gian sớm nhất.

Với Đảng bộ huyện Bình Lục, nhờ nỗ lực bền bỉ từ phía cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên diện mạo các vùng NTM của huyện đã có nhiều thay đổi vượt bậc. Năm 2023, hàng loạt xã đã “về đích” NTM nâng cao như: Đồn Xá, Đồng Du, Bình Nghĩa, Tràng An... Đáng mừng là nhiều công trình phúc lợi công cộng ở các địa phương in đậm dấu ấn trách nhiệm cộng đồng khi người dân sẵn sàng đóng góp công sức, tiền của cùng cấp ủy, chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp, xây mới. Diện mạo nông thôn có sự đổi thay theo hướng khang trang, thân thiện, hòa hợp với thiên nhiên, đời sống nhân dân ngày một đi lên.

Đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục cho biết: Cụ thể hóa nội dung chuyên đề năm 2024-2025 vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở xác định lấy việc tập trung xây dựng huyện NTM nâng cao và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai những dự án trọng điểm là những việc làm trọng tâm cụ thể trong học tập, làm theo Bác. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong huyện đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tranh thủ nguồn lực đầu tư kết hợp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đóng góp của nhân dân và con em quê hương đang lập nghiệp trên mọi miền Tổ quốc để hoàn thiện, giữ vững chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao. Đồng thời, đổi mới cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ… nhằm tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện để nhân dân mở rộng việc tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa tinh thần, duy trì, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ… qua đó, góp phần đưa Bình Lục sớm đạt tiêu chí huyện NTM nâng cao theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 Khẩn trương cụ thể hóa nội dung chuyên đề học tập, làm theo gương Bác thông qua những chương trình hành động phù hợp về đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hộị, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh nỗ lực thực hiện, qua đó góp phần xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website