Chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW

Mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” của Hội LHPN thành phố Đông Hà,
một trong những cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 - Ảnh: T.L

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định chủ đề “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá” và lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm của các địa phương, đơn vị, những nội dung đột phá liên quan chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết. Để thực hiện, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực hiện phương châm hướng về cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Nhiều địa phương đã cử các cấp ủy viên, lãnh đạo các phòng, ban, mặt trận và các đoàn thể về sinh hoạt tại các chi bộ nông thôn. Tăng cường tổ chức đối thoại để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm ở cơ sở, nhất là những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Giám sát việc thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc của cán bộ, đảng viên; tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 của tuần đầu tháng...

Cùng với đó, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ hằng tháng, hằng quý; lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua đang thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát lại nội dung chủ đề, biến chủ đề trở thành khẩu hiệu hành động cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đến nay, đã có trên 95% chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị đã bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tế. Từ những việc làm cụ thể trong thực hiện chuẩn mực đạo đức đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động xây dựng quy định về việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, trong đó chú trọng nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, tham nhũng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc để thực sự gần dân, hiểu dân. Những việc làm thiết thực này đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng; tạo chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống, đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với Nhân dân.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm được nhiều cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các nhiệm vụ chính trị. Điều này thể hiện rõ nét trong báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trong 4 năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ mới. Nhiều tham luận tại đại hội đã nêu bật những kết quả, chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu được các giải pháp tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực hơn...

Việc học tập và làm theo Bác đã có tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm mới với nhiều hình thức phong phú đa dạng, mang lại những kết quả tích cực. Tiêu biểu như Đảng bộ huyện Hướng Hóa với mô hình “Quỹ tiết kiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để ủng hộ người dân trong thiên tai, hoạn nạn; Đảng bộ thành phố Đông Hà với các mô hình “3 cặp 1 trong cảm hóa thanh niên chậm tiến”, “Cột điện nở hoa”; “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Bát cháo yêu thương”...

Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 năm 2020 đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Việc gắn thực hiện chỉ thị quan trọng này với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã góp phần tích cực trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bước chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đạo đức, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường; việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng... Học tập và làm theo Bác cũng đã gắn với các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị; Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động thi đua, nhất là xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh...

Thanh Lê

Theo http://www.baoquangtri.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website