Chuyển biến tích cực qua học tập và làm theo gương Bác

 Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh (đứng thứ 5 từ trái sang) tặng Thư khen cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn

Thông qua việc học tập Chỉ thị số 05 gắn với các chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cao Lãnh lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình gắn nhiệm vụ chính trị hằng năm. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thông qua công tác phê bình và tự phê bình; tăng cường gặp gỡ, trao đổi, tạo sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Việc học tập và làm theo gương Bác luôn gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương, đơn vị. Nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị sát với triển khai thực hiện các Đề án lớn của tỉnh trên địa bàn, tập trung xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; lao động và giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, nhất là Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy. BTV Huyện ủy Cao Lãnh quyết định kiểm tra, giám sát 11 tập thể về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 74 của Huyện ủy về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, giám sát 8 cá nhân về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế tồn tại, tạo điều kiện để địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, BTV Huyện ủy Cao Lãnh đã tổ chức hội nghị sơ kết và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những mô hình mới, cách làm hay, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Nổi bật, hiện nay huyện Cao Lãnh có 46/46 chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký thực hiện “Sổ tay đảng viên làm theo gương Bác” với 100% đảng viên (trừ các đồng chí miễn sinh hoạt, miễn công tác và đảng viên về hưu). Qua đó, hằng tháng cán bộ, đảng viên tự soi rọi bản thân mình trong thực hiện Chỉ thị số 05 và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với Nhân dân...

Ngoài ra, việc giới thiệu sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng với nhiều thể loại như: bài viết, thơ, nhạc, cổ, nhiếp ảnh. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải cho các tác phẩm đạt giải vào dịp cuối năm. Ngoài ra, huyện Cao Lãnh chọn những tác phẩm có chất lượng đăng vào Tập san Bông súng đỏ và được phát hành vào dịp ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) hằng năm cũng như gửi các tác phẩm trên tham dự cuộc thi cấp tỉnh và khu vực.

DŨNG CHINH

Theo http://baodongthap.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website