Chọn nội dung đột phá để học và làm theo Bác

Tại Đảng bộ huyện Bắc Bình, thời gian qua địa phương này đã lựa chọn 5 vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết. Đó là nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; khắc phục những hạn chế trong công tác bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhân dân ở địa bàn dân cư và đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư; đảm bảo an toàn nguồn nước sạch; xử lý tình trạng phơi lúa lấn, chiếm lòng lề đường đạt nhiều kết quả đáp ứng nguyện vọng của người dân.

 

 Hội nghị học tập và làm theo Bác chủ đề 2024.

Quyết liệt trong điều hành và chỉ đạo những vấn đề trên, Bắc Bình đã đạt được những kết quả tích cực về mọi mặt. Điển hình là việc, nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, luôn tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực thi công vụ. Từ đó, tác động làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị. Trong công tác bảo vệ rừng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản… UBND huyện và các ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 151 vụ và khởi tố 7 vụ án hình sự, thu nộp ngân sách gần 500 triệu đồng. Đồng thời tịch thu, xử lý nhiều phương tiện phá rừng, trục xuất 20 lượt xe hoán cải, 12 lượt xe máy cày, hàng trăm lượt xe máy độ chế (tập trung vùng giáp ranh các xã Ninh Loan, Đà Loan, Tà Năng)… Ngoài ra, Bắc Bình còn phối hợp huyện Đức Trọng xử lý một số vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định. Đã thu hồi 157 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định; xử phạt vi phạm hành chính 302 trường hợp, với số tiền hơn 1, 751 tỷ đồng; đồng thời giao, trả lại đất cho địa phương, cơ quan nhà nước, tiếp tục theo dõi quản lý theo quy định.

Không riêng huyện Bắc Bình, mà tất cả các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào thực tiễn cuộc sống. Các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã rà soát, bổ sung, cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01-KL/TW thành những tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời lựa chọn những nội dung đột phá, trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm để triển khai thực hiện.

Cụ thể, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc. Trong đó nhấn mạnh việc phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của quê hương Hàm Thuận Bắc để chăm lo đời sống của Nhân dân, nhất là chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Mỗi cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý thức tự giác, đạo đức công vụ để giải quyết có hiệu quả các vụ, việc tồn đọng và các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực đất đai... Đồng thời, huyện cũng đưa ra những nội dung đột phá như: Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Hàm Thuận Bắc tiên phong thực hiện chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành ngang tầm nhiệm vụ; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ; xây dựng ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Hàm Thuận Bắc trong tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Tại Huyện ủy Hàm Tân, địa phương này đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc. Trong đó, Hội đồng xử lý kỷ luật và UBND huyện xử lý kỷ luật liên quan đến việc vi phạm không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng đối với 9 trường hợp bằng hình thức khiển trách và 2 trường hợp cảnh cáo vì có sai phạm quy định về đất đai... Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai; tổ chức kiểm tra phát hiện 8 cơ sở có hành vi tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản (sét gạch ngói) trái phép và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính…

Trong khi đó, Huyện ủy Đức Linh đã chọn 2 nội dung đột phá để tập trung thực hiện: Đó là thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung triển khai xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong huyện. Được biết, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, cơ quan, đơn vị, địa phương, các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, ngoài việc thực hiện nội dung đột phá của huyện, đã xác định thực hiện 54 vấn đề trọng tâm và 41 nội dung đột phá.

Có thể nói, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo giải quyết đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Mỗi đơn vị, địa phương một cách làm khác nhau, đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chính đơn vị, địa phương mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website