Chi bộ VKSND huyện Chợ Mới học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của toàn chi bộ cơ quan về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là Chuyên đề năm 2024 “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân” trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên trong chi bộ.

 

Buổi triển khai Chương trình hành động và công khai Bản cam kết

Trên cơ sở Chương trình hành động của tập thể, mỗi đảng viên viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024. Bản cam kết có nội dung ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại và giải pháp thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu gương trong việc đăng ký cam kết và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị công tác.

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Để mỗi đảng viên trong chi bộ thật sự thấm nhuần hơn nữa giá trị tư tưởng, đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân, cũng nhằm duy trì thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội”, ngày 22/3/2024, toàn đảng viên chi bộ VKSND huyện Chợ Mới đã tự nguyện đóng góp quỹ an sinh xã hội với tổng số tiền 6.120.000 đồng, đăng nộp vào tài khoản quỹ “Vì người nghèo” của huyện Chợ Mới. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa mang thông điệp yêu thương, đồng cảm, sẻ chia trong cộng đồng, giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống, góp phần chăm lo an sinh xã hội huyện nhà./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website