Châu Thành lan tỏa gương điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

 Bí thư Huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn khen thưởng cho các tập thể tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Trở thành việc làm thường xuyên

Là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, thời gian qua, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành (Bến Tre) đã đoàn kết thống nhất, năng động, phát huy được trí tuệ tập thể cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Học tập, làm theo Bác về tinh thần tiết kiệm, tương thân tương ái, hiện tại, chi bộ đang đỡ đầu cho trẻ mồ côi bằng cách hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, từng đảng viên chi bộ tự tiết kiệm đóng góp 50.000 đồng/đảng viên. Trong năm 2023 đỡ đầu 2 bé mồ côi cha có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Phước Thạnh, xã An Khánh, mỗi quý 1,2 triệu đồng. Năm 2024, chi bộ nhận đỡ đầu 1 trường hợp mồ côi mẹ đang sống với ông bà ngoại già yếu ở xã Tân Thạch.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thanh Hiền cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ. Hàng tháng, tại buổi sinh hoạt chi bộ lệ kỳ, chi bộ có phân công đảng viên thông qua bài viết về Bác tại Bản tin sinh hoạt nội bộ của huyện, sưu tầm các bài viết, video clip về tấm gương của Bác để chia sẻ với đảng viên nghiên cứu thêm để tự học, tự soi. Chi bộ bình xét gương điển hình hàng tháng; cuối năm có bình xét gương điển hình để biểu dương khen thưởng. Tập thể Chi bộ, đơn vị Hội LHPN huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy phân loại tập thể lãnh đạo “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Thị Phương cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Tất cả các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đều ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tập trung triển khai thực hiện tạo sự lan tỏa trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lan tỏa những điển hình

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Võ Thị Phương, 3 năm qua, huyện thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đạt trên 7 nội dung. Trong năm 2024, huyện tập trung triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với phát động cao điểm phong trào thi đua “Đồng khởi mới” hai năm 2024 - 2025 với phương châm “Hai chân - Ba mũi” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đồng bộ với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị một cách quyết liệt, đạt kết quả, nhất là trong củng cố, kiện toàn, ổn định nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhất là ở các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Huỳnh Thanh Tuấn trao giấy khen cho 5 cá nhân tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ hàng năm của Huyện ủy. Định kỳ 6 tháng, năm, đưa nội dung sơ kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm. Đồng thời gắn sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tập trung thực hiện xây dựng chi bộ ấp, khu phố đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến nay huyện có 66/47 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện, đạt 140,43% nghị quyết nhiệm kỳ.

Phần lớn cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện tinh thần nêu gương, học tập và làm theo Bác trên các phương diện, tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, lề lối làm việc, phong cách lãnh đạo, điều hành.

Theo Bí thư Huyện ủy Phan Song Toàn, 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, với những kết quả đạt được, có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, đơn vị.

Qua 3 năm, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã giới thiệu biểu dương 113 tập thể, 1.525 cá nhân điển hình. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy khen thưởng 63 tập thể, 294 cá nhân; biểu dương 129 tập thể, 920 cá nhân.

“Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy rà soát có giải pháp nhân rộng những tấm gương điển hình, những cách làm hay, sáng tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo dõi các chi bộ, cung cấp danh sách cho Hội đồng đánh giá cuối năm cho tập thể, cá nhân về học tập và làm theo gương Bác gắn với đánh giá chất lượng tập thể, cá nhân cuối năm”.

(Bí thư huyện ủy Châu Thành Phan Song Toàn)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website