Châu Thành khen thưởng 33 tập thể, cá nhân có thành tích trong học và làm theo Bác

 

170316KGO_20240611_dinh ngang_DSC9960

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Lê Quang Định trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Từ năm 2021 - 2024, hàng năm, huyện Châu Thành có trên 200 mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác. Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu lựa chọn những mô hình tiêu biểu đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang xét biểu dương, khen thưởng.

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã khen thưởng 93 tập thể, cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 10 tập thể, cá nhân; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

170528KGO_20240611_Hangvando_DSC9960

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành Hàng Văn Đô trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tinh thần, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể được nâng lên, ý thức, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tốt.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn huyện xác định được ý thức, trách nhiệm, gương mẫu trong việc học tập và thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa - chuyên đề 2021, chuyên đề hàng năm. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhân rộng thành phong trào.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành - Lê Quang Định yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần  tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, tập trung làm tốt 3 nội dung “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chuyên đề học tập và làm theo, nhất là chuyên đề năm 2024 “Cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém, bức xúc, nhất là sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, từ đó đề ra nghị quyết, kế hoạch chuyên đề để giải quyết có hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website