Bố Trạch: Lan tỏa mạnh mẽ các mô hình học và làm theo Bác

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nền KT-XH còn chịu nhiều ảnh hưởng từ sau đại dịch Covid-19; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định..., Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch đã triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời, xác định rõ: Phát triển KT-XH là trọng tâm; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức là nhiệm vụ then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu.

Với tinh thần đó, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể triển khai, cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề năm 2022; xây dựng kế hoạch hành động của tập thể; kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân; đồng thời, bổ sung hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác; gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đây chính là cơ sở để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện học và làm theo Bác bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện chuyên đề năm 2022, Đảng bộ huyện đã chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch hành động, trong đó xác định nhiệm vụ đột phá: Công tác tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề nổi cộm liên quan đến giải phóng mặt bằng của dự án đường cao tốc Bắc-Nam và đường ven biển đoạn đi qua địa bàn huyện. Đây chính là 2 dự án trọng điểm, không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông liên vùng mà còn có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH.

Để dự án thông suốt, đúng tiến độ, huyện đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; kiên quyết xử lý những đối tượng trục lợi, cản trở ảnh hưởng tiến độ thi công của dự án; tiến hành kịp thời công tác giải phóng mặt bằng, tập trung triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, 2 dự án đang trong giai đoạn chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; về cơ bản, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo mọi điều kiện thực hiện. Kết quả bước đầu đã khẳng định những quyết sách đúng đắn và tinh thần quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề nổi cộm liên quan đến giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án.

 

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm mô hình sản xuất sản phẩm OCOP tại HTX Sản xuất cây dược liệu sạch và kinh doanh nông nghiệp xã Cự Nẫm (Bố Trạch).  Ảnh: T.Hiền

Cùng với triển khai nhiệm vụ đột phá trong thực hiện chuyên đề năm 2022, việc học và làm theo Bác của Đảng bộ huyện còn được thể hiện rõ nét trong triển khai thực hiện mô hình: “Xây dựng Đảng bộ thị trấn Hoàn Lão vững mạnh tiêu biểu sau sáp nhập”. Đây là đảng bộ cơ sở được sắp xếp lại từ ngày 1/2/2020 trên cơ sở sáp nhập xã Hoàn Trạch vào thị trấn Hoàn Lão theo Nghị quyết số 862/NQ-UBTVQH14, ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hiện Đảng bộ có 30 chi bộ trực thuộc với 1.133 đảng viên. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh; an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; bộ máy, cán bộ dôi dư, có biểu hiện dao động; tâm lý nhân dân còn lo lắng... Thống nhất lựa chọn đơn vị sau sáp nhập để xây dựng mô hình đảng bộ vững mạnh tiêu biểu là việc làm có ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Ngay sau khi sáp nhập, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng ủy bám sát quy chế làm việc và chương trình công tác hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, tập trung công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trước hết là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tạo tâm thế ổn định cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực chuyên môn, đặc biệt làm công tác tư tưởng, động viên, sắp xếp lại vị trí công tác đối với số lượng cán bộ dôi dư; thống nhất tư tưởng, hành động, xây dựng khối đoàn kết trong toàn đảng bộ, giữa các chi bộ thôn, tiểu khu; phát động các phong trào thi đua yêu nước rộng rãi trong nhân dân, xây dựng, lan tỏa nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

 Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, sau sáp nhập, Hoàn Lão đã có nhiều chuyển biến. Đến thời điểm này, 20/20 chi bộ thôn, tiểu khu đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; về phân loại chất lượng năm 2022, đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Về KT-XH, cơ bản, đã hoàn thành các chỉ tiêu, đặc biệt một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; bộ mặt đô thị ngày một khang trang, đổi mới; nhân dân phấn khởi tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất...

Thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn chung tay xây dựng thị trấn Hoàn Lão vững mạnh trên tất cả các lĩnh vực, xứng tầm là trung tâm hành chính của huyện. Từ đó, lan tỏa mô hình đảng bộ vững mạnh tiêu biểu sau sáp nhập nhằm động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng sức, đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp.

Song song với việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển KT-XH, trong đó tập trung phát triển lợi thế, ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực thuộc thế mạnh của huyện. Xác định chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; là chương trình có ý nghĩa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, huyện đã định hướng, khuyến khích xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP.

Năm 2022, huyện có 48 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên. Các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Bố Trạch đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập khá.

Những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo Bác của Đảng bộ huyện còn được mở rộng về quy mô, đổi mới hình thức thực hiện. Với tinh thần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KT-XH ở các bản miền núi, khó khăn trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 2122-QĐ/HU phân công các xã, thị trấn giúp đỡ các bản dân tộc thiểu số trong thực hiện mô hình dân vận khéo “Mỗi xã giúp mỗi bản”.

Trong đó, giao trách nhiệm cho đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn được phân công căn cứ vào tình hình thực tế, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tại các địa phương được phân công để khảo sát, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình tại 22 bản dân tộc thiểu số.

Đến nay, các địa phương đã tiến hành giúp đỡ các bản với tổng số tiền và quà tặng trên 2 tỷ đồng, trong đó có 48 công trình phần việc trị giá hơn 1,9 tỷ đồng, giúp các bản làm đường giao thông; sân bóng chuyền; xây dựng các điểm cấp nước; lắp hệ thống điện chiếu sáng... Tuy mới triển khai nhưng mô hình đã và đang tạo sức lan tỏa, không chỉ giúp hộ nghèo, bản nghèo vượt khó, nâng cao đời sống, mà nghĩa Đảng, tình dân ngày càng gắn kết.

Trên cơ sở kết quả đạt được từ các mô hình học và làm theo Bác năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phương hướng cụ thể trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, không ngừng đổi mới sáng tạo; phát triển KT-XH; bảo đảm quốc phòng-an ninh; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác...

Đặc biệt, hàng năm, Đảng bộ huyện sẽ có sơ kết, đánh giá những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ đột phá, xây dựng và lan tỏa mô hình tiêu biểu. Từ đó, định hướng cho các tổ chức cơ sở đảng vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị; đưa việc “làm theo Bác” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần xây dựng huyện nhà phát triển nhanh và bền vững.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website