Bộ đội TP. Kon Tum đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo chuyên đề riêng của tỉnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị) được Đảng ủy Quân sự thành phố Kon Tum hết sức chú trọng trong năm 2021 và tiếp tục duy trì cho đến nay. Để thực hiện nghiêm các nội dung học tập, Đảng ủy Quân sự thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và đã có 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Phùng Trung Văn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Kon Tum (Ban CHQS) cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đảng ủy Quân sự thành phố đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị thông qua các buổi sinh hoạt tập trung, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Do vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự giác rèn luyện, tu dưỡng học tập và làm theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh. Nhờ vậy, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự thành phố, cấp ủy các cấp trong đảng ủy quân sự và chi bộ Quân sự các xã, phường đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Sau khi được tổ chức học tập, quán triệt, nhiều cán bộ, đảng viên đã chuyển biến trong nhận thức, từ đó vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị theo chức trách nhiệm vụ được giao.

 

 LLVT thành phố Kon Tum trao tặng vật tư y tế cho các cơ sở cách ly. Ảnh: D.Đ.N

Trong năm 2021, Đảng ủy Quân sự thành phố Kon Tum đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau khi tổ chức kiểm điểm, bình xét chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021. Qua kiểm điểm, các cấp ủy, chi bộ đã tiến hành xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm và hoàn thành đúng thời gian quy định; đồng thời triển khai cho cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký nội dung học tập và làm theo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Vì vậy đã phát huy ý chí tự lực, tự cường; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của cơ quan, đơn vị Đảng ủy Quân sự thành phố, chuyển biến rõ nét. Nhất là trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác; luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân… được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Nhiều đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị luôn thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; trách nhiệm trong công tác; về tự phê bình và phê bình; giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng. Nêu gương không còn chỉ là khẩu hiệu, không chỉ là lời nói, mà nói đi đôi với làm, thể hiện bằng hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí của từng đảng viên.

Nhờ đẩy mạnh, thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự thành phố Kon Tum đã nâng cao chất lượng nề nếp chính quy, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu” ; nhiều cá nhân, tập thể được Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh, UBND thành phố… kịp thời khen thưởng.

Dương Đức Nhuận

Theo https://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website