Bắc Kạn triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác

Điểm cầu chính tổ chức tại hội trường tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: NÔNG VUI)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 202 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các xã, phường, thị trấn với hơn 13.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Các đại biểu đã nghe triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra”.

Chuyên đề bao gồm 3 phần về: Quan điểm và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt”; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt trong công tác cán bộ của Đảng; Tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt của cán bộ, đảng viên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Hội nghị tổ chức quán triệt các văn bản, quy định của Trung ương, gồm: Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 1/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Kết luận số 62-KL/TW ngày 2/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các văn bản, quy định của Trung ương nêu trên.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HƯƠNG DỊU)

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 5/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, 2025.

Nội dung, giải pháp làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các tổ chức đoàn thể.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh

Các đơn vị nghiên cứu cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (chưa được học trực tuyến) bằng hình thức phù hợp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website